Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XXII Gminny Konkurs Król Ortografii

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XXII Gminny Konkurs Król Ortografii Drukuj
Wpisał: Organizator konkursu - Grażyna Zacharek   
19.05.2017

D656565656.jpgnia 10.05.2017 r. odbył się  XXII Gminny Konkurs ,,Król Ortografii".  W tym roku w konkursie wzięło   udział   16 uczniów klas drugich  i 19 uczniów   klas trzecich reprezentujących  szkoły podstawowe z Wielkiej Łąki, Pluskowęs, Wielkiego Rychnowa  i  Kowalewa  Pomorskiego.  

Konkurs gminny polegał na napisaniu dyktanda - krótsze i łatwiejsze  dla klas drugich,  a dłuższe i trudniejsze dla trzecioklasistów.

Po sprawdzeniu wszystkich prac poznaliśmy zwycięzców. W klasach drugich na I miejscu uplasowała się Nel Midura, II miejsce zajął Nikodem Jarmuszewski, a III - Amelia Skorska i Bartosz Zieliński. Wyróżnienie przyznano Jakubowi Kobusowi. Wszyscy uczniowie reprezentują Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim. W klasach drugich do konkursu przystąpili uczniowie, który rozpoczęli naukę w szkole w wieku 6 i 7 lat. Szczególne uznanie należy się dzieciom młodszym za wytrwałość w nauce i rywalizowanie ze starszymi o rok koleżankami i kolegami. W związku z tym komisja konkursowa postanowiła przyznać jeszcze jedną nagrodę - dla najlepszego ortografika wyłonionego spośród dzieci młodszych. Otrzyma ją Nikodem Jarmuszewski. Wszyscy uczniowie są reprezentantami Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.

„Kró1em Ortografii" klas trzecich została Kamila Elminowska. Na II miejscu uplasował się Kacper Nadworny. III miejsce przypadło Mateuszowi Witkowskiemu, a wyróżnienie otrzymała Magdalena Oleś.  Wszyscy zwycięzcy klas trzecich  również  są uczniami naszej szkoły.

Gratuluję wszystkim laureatom zwycięstwa w potyczkach ortograficznych. Życzę dalszych sukcesów zarówno uczestnikom konkursu jak i ich nauczycielom i rodzicom. Składam serdeczne podziękowania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim panu Benedyktowi Mrozińskiemu za ufundowanie nagród książkowych dla zwycięzców oraz Prezesowi Firmy  Plastica Sp. z o. o. we Frydrychowie i Bankowi Spółdzielczemu w Kowalewie Pomorskim za sponsorowanie upominków, słodyczy oraz dyplomów dla każdego uczestnika konkursu. W tym roku dzieci  otrzymały dodatkowo słowniczki ortograficzne, aby poszerzać swoją wiedzę na temat zasad poprawnej polszczyzny. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich  nagrodzonych.

Organizator konkursu - Grażyna Zacharek

podstawwka.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!