Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow UWAGA KLESZCZE!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

UWAGA KLESZCZE! Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.05.2017
kleszcze_00_2_05_17.jpgWiosna i miesiące letnie sprzyjają częstszemu korzystaniu z form wypoczynku na świeżym powietrzu: w parkach, ogródkach działkowych, lasach. Należy jednak pamiętać, że sezon wiosenno-letni, to również tzw. „sezon na kleszcza". Musimy zatem być świadomi zagrożeń płynących z ukąszenia przez kleszcze i znać sposoby ochrony przed tymi pasożytami.
Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które ze względu na znaczenie epidemiologiczne, a także bezpośrednią szkodliwość zyskały opinię wyjątkowo groźnych pasożytów zwierząt i człowieka. Oprócz mechanicznego i chemicznego oddziaływania na organizm żywiciela, są one szczególnie niebezpieczne ze względu na przenoszone patogeny. Zainfekowane osobniki podczas wysysania krwi przenoszą m.in. wirusy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (kleszczowe zapalenie mózgu), a także bakterie wywołujące boreliozę.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku zarejestrowano aż 608 przypadków boreliozy, tj. o 208 zachorowań więcej niż w 2015 roku.

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2016 roku zarejestrowano 6 przypadków boreliozy - analogicznie jak w roku 2015. Nie odnotowano natomiast zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.

W latach 2008-2016 zapadalność na boreliozę w województwie kujawsko-pomorskim wahała się od 12,82 w 2008 roku do 29,17 w 2016 roku na 100 tys. mieszkańców. Natomiast w powiecie golubsko-dobrzyńskim zapadalność na boreliozę wahała się od 15,52 w 2008 roku do 13,25 w 2016 roku na 100 tys. mieszkańców (rozkład zapadalności w poszczególnych latach w powiecie golubsko-dobrzyńskim przedstawiono na wykresie poniżej).

kleszcze_001_2_05_17.jpg

Zapadalność - liczba nowych zachorowań zarejestrowanych w ciągu roku na danym obszarze przypadająca na 100 000 mieszkańców liczona wg następującego wzoru: liczba nowych zachorowań w danym roku podzielona przez liczbę ludności w danym roku pomnożona przez przelicznik (np. 100 000).

Kleszczowe zapalenie mózgu to wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez zakażonego kleszcza, podczas ssania krwi wprowadza on ślinę zawierającą namnożone w jego organizmie wirusy.

Najlepszym sposobem ochrony przed zachorowaniem na kleszczowe zapalenie mózgu jest zaszczepienie się przeciwko tej chorobie. Zgodnie z „Programem Szczepień Ochronnych na rok 2017" szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu są zalecane „osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności: osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii."

Borelioza (choroba z Lyme) zaliczana jest do zakaźnych chorób odzwierzęcych, wywoływanych przez krętki z rodzaju Borrelia. Ryzyko zakażenia ludzi zależy od regionu geograficznego, częstości występowania patogenów w rezerwuarze zwierząt, odsetka zakażonych kleszczy i czasu pozostawienia ich w skórze żywiciela. Choroba ta może mieć różną postać, a jej przebieg regulowany jest zarówno przez układ immunologiczny danej osoby, jak i uwarunkowania genetyczne. Choć rzadko prowadzi do śmierci, to wywołuje wiele powikłań. Obraz kliniczny wiąże się ze zmianami skórnymi w typie rumienia wędrującego (postać wczesna), bądź cięższym przebiegiem obejmującym układ nerwowy, kostno-stawowy i krwionośny. Szczepionka przeciwko boreliozie nie została jak dotąd opracowana.

Ryzyko kontaktu z kleszczem można ograniczyć poprzez:

  • Noszenie długich spodni (nogawki należy wpuścić do skarpetek), koszul z długim rękawem, nakrycia głowy zakrywające również kark,

  • Stosowanie repelentów (preparaty odstraszające), zgodnie z zaleceniami producenta nie należy wydłużać odstępów czasu pomiędzy ich stosowaniem, ponieważ ochrona staje się wtedy nieskuteczna,

Należy pamiętać, że zwykle nie czuć ukąszenia przez kleszcza, gdyż posiadają one w swojej ślinie specjalne substancje znieczulające, dlatego też:

  • po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy należy dokładnie obejrzeć całe ciało,

  • po zauważeniu kleszcza należy jak najszybciej go usunąć. W tym celu należy specjalnym zestawem do usuwania kleszczy lub pęsetą ująć kleszcza przy samej skórze i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem, jak najmniej przy nim manipulować lub zgniatać.

  • nie należy smarować kleszcza żadną substancją, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia,

  • miejsce ukłucia należy zdezynfekować,

  • gdy usunięcia kleszcza sprawia trudności należy zwrócić się o pomoc do lekarza.

Im szybciej kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo zakażenia.

Iwona Malinowska
Powiatowy państwowy Inspektor Sanitarny
Golub- Dobrzyń

kleszcze_01_2_05_17.jpg
 kleszcze_02_2_05_17.jpg
 kleszcze_03_2_05_17.jpg
 kleszcze_04_2_05_17.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!