Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bank Spółdzielczy podsumował rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bank Spółdzielczy podsumował rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.05.2017
bs_podsumowal_29_05_17_00.jpgNa walnym zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim podsumowano miniony rok i omówiono plany na obecny. Zebranie rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru banku ufundowanego kilka lat temu z okazji 150-ldecia istnienia. Na zebraniu w dniu 26 maja br. sprawozdanie z działalności Zarządu banku złożył prezes Zbigniew Krasicki, a sprawozdanie z rady nadzorczej przewodniczący Józef Dąbrowski.
Bank ma fundusze własne na poziomie ok. 10mln.zł. Wzrosły ona na przestrzeni roku o ponad 3%. Zysk netto w porównaniu z rokiem 2015 wzrósł o ok. 30% i wyniósł 456 tys. zł.

Wśród zaproszonych gości w czasie obrad obecny był burmistrz Andrzej Grabowski. Włodarz pogratulował osiągniętego zysku i wskaźnika 0,7% nieściągalności kredytów. Jest to bardzo dobry wynik dla banku. Podkreślał, że jednym z klientów banku jest urząd miejski w Kowalewie Pomorskim. Pracownicy chwalą sobie tę współprace.

Wszystkie uchwały zostały przez udziałowców przyjęte jednogłośnie. Udziałowcy postanowili zysk za 2016r. w wys. 456tys.zł. netto przeznaczyć na fundusz zasobowy banku.

bs_podsumowal_29_05_17_01.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_02.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_03.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_04.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!