Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bank Spółdzielczy podsumował rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bank Spółdzielczy podsumował rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.05.2017
bs_podsumowal_29_05_17_00.jpgNa walnym zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim podsumowano miniony rok i omówiono plany na obecny. Zebranie rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru banku ufundowanego kilka lat temu z okazji 150-ldecia istnienia. Na zebraniu w dniu 26 maja br. sprawozdanie z działalności Zarządu banku złożył prezes Zbigniew Krasicki, a sprawozdanie z rady nadzorczej przewodniczący Józef Dąbrowski.
Bank ma fundusze własne na poziomie ok. 10mln.zł. Wzrosły ona na przestrzeni roku o ponad 3%. Zysk netto w porównaniu z rokiem 2015 wzrósł o ok. 30% i wyniósł 456 tys. zł.

Wśród zaproszonych gości w czasie obrad obecny był burmistrz Andrzej Grabowski. Włodarz pogratulował osiągniętego zysku i wskaźnika 0,7% nieściągalności kredytów. Jest to bardzo dobry wynik dla banku. Podkreślał, że jednym z klientów banku jest urząd miejski w Kowalewie Pomorskim. Pracownicy chwalą sobie tę współprace.

Wszystkie uchwały zostały przez udziałowców przyjęte jednogłośnie. Udziałowcy postanowili zysk za 2016r. w wys. 456tys.zł. netto przeznaczyć na fundusz zasobowy banku.

bs_podsumowal_29_05_17_01.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_02.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_03.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_04.jpg
 bs_podsumowal_29_05_17_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!