Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Najpierw odsłonięcie kapliczki, a później festyn rodzinny

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Najpierw odsłonięcie kapliczki, a później festyn rodzinny Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.05.2017
powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_000.jpgW sołectwie Nowy Dwór (gm. Kowalewo Pomorskie) powstało pierwsze w tej wsi, a kolejne w gminie miejsce sakralne. Wieś Nowy Dwór leży w granicy administracyjnej gminy Kowalewo Pomorskie, ale w granicy kościelnej należy w części do parafii Wielka Łąka (gm. Kowalewo Pom.), a w części do parafii Kiełbasin, która należy do gminy i dekanatu chełmżyńskiego.
Powstanie pięknego miejsca sakralnego jeszcze bardziej skonsolidowało społeczeństwo. Mieszkańcy ufundowali kapliczkę z kopią obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, którą zwyczajowo ustawiono na głównym skrzyżowaniu dróg.

W dniu 27 maja br. uroczyście odsłonięto obiekt. Jak każe staropolska tradycja pod kapliczką odprawiono mszę świętą. Koncelebrowało ją czterech księży: ks. kan. Wiesław Roczniak (dziekan dekanatu chełmżyńskiego), ks. kan. Piotr Igielski (dziekan dekanatu kowalewskiego i wieloletni proboszcz parafii Kiełbasin), ks. kan. Kazimierz Zacharkiewicz (proboszcz parafii Kiełbasin) oraz ks. Benedykt Drewek (proboszcz parafii Wielka Łąka). Odpowiedniej oprawy uroczystości nadał udział sztandarów z OSP Mlewo i OSP Wielkie Rychnowo oraz dzieci. Teren wokoło został przepięknie ukwiecony.

Mieszkańcy do wspólnego świętowania zaprosili wielu znamienitych gości. Oprócz duchownych przybyli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radni: Małgorzata Szczepańska Zillmann, Maria Jolanta Wiśniewska Staszak, sołtysi: Adam Styczeń, Ryszard Lipiński, Zdzisław Czarnomski, dyrektor szkoły Elżbieta Arbart, nadleśniczy Lucjan Opaliński oraz projektant obiektu dr inż. Aleksander Furmanek.

Głównym inicjatorem całego przedsięwzięcia była sołtys sołectwa Ewa Orłowska Mytlewska, która wspaniale zmobilizowała mieszkańców do wspólnej pracy,

Nie było by nas tutaj i nie moglibyśmy celebrować tak doniosłej uroczystości, gdyby nie pomysł i inicjatywa ówczesnego naszego proboszcza ks. kan. Piotra Igielskiego. Środki finansowe, dzięki którym mieliśmy możliwość wznieść tak piękny obiekt sakralny zostały zebrane w czasie ostatniej peregrynacji obrazu po parafii Kiełbasin. Ogromną rolę odegrało także wsparcie mieszkańców sołectwa Nowy Dwór. Obraz, który został umieszczony w kapliczce to kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej z 1965 roku, podpisana własnoręcznie przez prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czasie, gdy obraz znajdował się w kościele w Kiełbasinie, odbyła się jego dwukrotna peregrynacja po parafii- podkreślała w czasie uroczystości sołtys Ewa Orłowska Mytlewska- W tym miejscu bardzo dziękuję dr. inż. Aleksandrowi Furmanek, który charytatywnie przygotował projekt kapliczki, państwu Jarzębowskim i Toczek, którzy nieodpłatne przekazali teren pod kapliczkę, oraz p. Krzysztofowi Chmielewskiemu i firmie GEO - KART usługi geodezyjne, za wytyczenie terenu pod budowę. To również dzięki wsparciu i pomocy wielu osób, małymi etapami powstawała kapliczka, którą dziś możemy podziwiać jako przepiękny obiekt sakralny.

Gratulując inicjatywy Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za podtrzymywanie tradycji naszych przodków i kultywowanie pamięci dla kolejnych pokoleń. Takie miejsca zawsze nadają indywidualny charakter każdej wsi. Powstają z potrzeby serca i są z troską pielęgnowane. Do publicznych życzeń przyłączyli się inni zaproszeni goście.

Uroczystość uwieńczył piknik rodzinny. Piękna pogoda sprzyjała zabawie. Strażacy z OSP Wielkie Rychnowo zademonstrowali akcję ratowniczą, a animatorzy z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury zadbali o rozrywkę dla dzieci. Były dmuchańce, grill, grochówka strażacka i słodkości. Dzieci otrzymały paczki z okazji Dnia Dziecka. Burmistrz miasta na ręce sołtysa Nowego Dworu przekazał słodkości.

Organizatorzy dziękują:

 • mieszkankom Nowego Dworu za przepyszne ciasto
 • strażakom sztandarowcom, a szczególnie OSP Wielkie Rychnowo za pokaz i grochówkę,
 • wszystkim mieszkańcom za pomoc i wsparcie
 • sponsorom, którymi byli: ZOOWETCHEMROL Gerard Bielecki, Jarosław Czapla, Conkret, Marcin Splitt, Wiesław Górski, Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie, E.M. Kwaśniewscy, A.P. Paszkiewicz, D.W. Kwaśniewscy, Ryszard Gręźlikowski, Mirosław Splitt, BOBAS Toruń, Rafał Splitt, AUCHAN Toruń,
  powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_001.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_002.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_004.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_003.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_005.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_006.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_007.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_008.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_009.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_010.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_011.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_012.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_013.jpg
  powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_014.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_015.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_016.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_017.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_018.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_019.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_020.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_021.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_022.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_023.jpg
  powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_024.jpg
   powstalo_piekne_miejsce_29_05_17_025.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!