Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.05.2017

vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_00.jpgW dniu 29 maja 2017 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego). Posiedzenie prowadził Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski - jeden z dwóch współprzewodniczący KS ZIT BTOF. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

  • zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • zatwierdzenia projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF,
  • zatwierdzenia Zasad wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.

W czasie posiedzenia KS przedstawiono samorządowcom harmonogram naboru wniosków na miesiąc czerwiec i III kwartał br.

Komitet Sterujący ZIT BTOF tworzą włodarze 25 samorządów (2 prezydentów, 2 starostów, 7 burmistrzów i 14 wójtów) tworzących obszar funkcjonalny.

Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (BTOF) liczy 852 705 mieszkańców, którzy stanowią 40,6% ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Ludność skoncentrowana jest w dwóch ośrodkach: Bydgoszczy (42,3% ludności BTOF) i Toruniu (23,9% ludności BTOF), które zamieszkuje niemal dwie trzecie ludności tego obszaru. Najmniejsza liczba osób zamieszkuje Kowalewo Pomorskie oraz gminę Solec Kujawski.

Średnia gęstość zaludnienia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej, która wynosi 123 osoby na km². Wpływ na taki wynik mają przede wszystkim jednostki takiej jak Bydgoszcz, Chełmża, Nakło nad Notecią oraz Toruń, w których to średnia gęstość zaludnienia jest znacząco większa od średniej krajowej. Niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnych charakteryzuje się 18 gmin. Są to m.in. gminy Łabiszyn, Koronowo, Wielka Nieszawka, czy Solec Kujawski.

vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_01.jpg
vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_02.jpg
 vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_03.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!