Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.05.2017

vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_00.jpgW dniu 29 maja 2017 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego). Posiedzenie prowadził Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski - jeden z dwóch współprzewodniczący KS ZIT BTOF. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

  • zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • zatwierdzenia projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF,
  • zatwierdzenia Zasad wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.

W czasie posiedzenia KS przedstawiono samorządowcom harmonogram naboru wniosków na miesiąc czerwiec i III kwartał br.

Komitet Sterujący ZIT BTOF tworzą włodarze 25 samorządów (2 prezydentów, 2 starostów, 7 burmistrzów i 14 wójtów) tworzących obszar funkcjonalny.

Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (BTOF) liczy 852 705 mieszkańców, którzy stanowią 40,6% ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Ludność skoncentrowana jest w dwóch ośrodkach: Bydgoszczy (42,3% ludności BTOF) i Toruniu (23,9% ludności BTOF), które zamieszkuje niemal dwie trzecie ludności tego obszaru. Najmniejsza liczba osób zamieszkuje Kowalewo Pomorskie oraz gminę Solec Kujawski.

Średnia gęstość zaludnienia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej, która wynosi 123 osoby na km². Wpływ na taki wynik mają przede wszystkim jednostki takiej jak Bydgoszcz, Chełmża, Nakło nad Notecią oraz Toruń, w których to średnia gęstość zaludnienia jest znacząco większa od średniej krajowej. Niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnych charakteryzuje się 18 gmin. Są to m.in. gminy Łabiszyn, Koronowo, Wielka Nieszawka, czy Solec Kujawski.

vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_01.jpg
vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_02.jpg
 vi_posiedzenie_komitetu_31_05_17_03.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!