Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej Drukuj
Wpisał: Jolanta Parda, Karolina Gręźlikowska, Justyna Bąkowska   
31.05.2017

2rrererer.jpg3 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej" pod patronatem Burmistrza Miasta Pana Andrzeja Grabowskiego.  W tym dniu obchodziliśmy 175 rocznicę urodzin patronki Szkoły Podstawowej. Konkurs ma na celu kultywowanie twórczości Marii Konopnickiej oraz rozwijanie wśród dzieci z klas 0 -III  zdolności recytatorskich.

W czasie konkursu zaszczycili nas swoją obecnością: pełnomocnik Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Pana Andrzeja Grabowskiego -  pani Ilona Rybicka, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim -  pani Donata Midura oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pan Benedykt Mroziński. Gościliśmy również postaci bajkowe: Królową Tatrę, w rolę której wcieliła się p. Karolina Gręźlikowska oraz Koszałka - Opałka, którego rolę odegrała p.  Justyna Bąkowska. Dzięki bohaterom z bajki Marii Konopnickiej poznaliśmy życzenie Królowej Tatry o zorganizowaniu konkursu, by wszyscy dobrze się bawili, aby zażegnać nudę czy melancholię. Skrzat postanowił je spełnić i poszukać dzieci chętnych do recytacji. Spisał się na medal, dzięki czemu konkurs mógł się odbyć, a na scenie stanęli znakomici młodzi artyści.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów. W pierwszej kategorii wiekowej przeznaczonej dla dzieci z klas 0 - I przystąpiło do konkursu 19 uczestników. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ostrowitem z klasy 0 - Motyle Cytrynki reprezentowali: Amelia Redman, która wyrecytowała wiersz „Sposób na laleczkę", Julianna Zarańska z wierszem „Nasza Hania", Maja Paradowska z wierszem „Pranie" oraz Aleksander Branicki, który przedstawił wiersz „Co Staś widział w polu". Z Niepublicznego Przedszkola  Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim wystąpili: Szymon Kawula z utworem „Stary zegar od pradziada", Bartosz Dębiński, który opowiedział „Przygody Mańci". Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące reprezentowała Marta Belzyt z utworem „Stefek Burczymucha". Z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim wystąpił duet Weronika Gutmańska i Wiktoria Rosik z wierszem „Muchy samochwały". Szkołę Podstawową w Pluskowęsach reprezentowali: Krystian Kubacki z utworem „Stefek Burczymucha", Karolina Kubacka z wierszem pt."Pranie", Kacper Ptaszyński - wiersz pt. „Muchy Samochwały". Ze Szkoły Podstawowej w Mlewie wystąpiła Lena Moszkowicz (wiersz pt. „Parasol"), Lilianna Serocka (wiersz pt. „Wielkie pranie") oraz Remigiusz Śliwka (wiersz pt. „Stefek Burczymucha"). Ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim udział wzięli: Zuzanna Marcinkowska z kl.0, która zaprezentowała wiersz pt. „Pranie", Damian Olpeter z klasy I - wiersz pt. „Komedia przy myciu", Patryk Sawicki z klasy I a przedstawiający wiersz pt. „Pimpuś śmiałek" oraz Julia Pietrkiewicz z klasy I a - wiersz pt. „Skrucha Józi".

W drugiej kategorii wiekowej przeznaczonej dla uczniów II - III wystąpiło
14 uczestników. Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim reprezentowali: Nikodem Jarmuszewski z klasy II c (wiersz pt. „Komedia przy myciu"), Martyna Sobocińska z klasy II a, („Nad rzeką"), Tomasz Białkowski z klasy III a ( „Stefek Burczymucha") oraz z klasy III Jagoda Wesołowska, która opowiedziała „Sposób na laleczkę". Ze Szkoły Podstawowej
w Ostrowitem udział w konkursie wzięli Tatiana Szymańska z klasy II (wiersz pt. „Stefek Burczymucha"), Martyna Witulska z klasy III (wiersz pt. „Sposób na laleczkę"), Maciej Lewicki (wiersz pt. „Parasol"), Jakub Cyrankowski (wiersz pt. „Na zasadzce"). Zespół Szkół Miejskich w Golubiu Dobrzyniu reprezentowali: Karolina Bednarska z klasy II d z utworem pt „Parasol", Weronika Surus z klasy III b (wiersz pt. „Żabka Helusi"). Ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach wystąpił Dawid Lewandowski z klasy II  z utworem „Co dzieci widziały w drodze". Szkołę Podstawową w Wielkim Rychnowie reprezentowała uczennica klasy II Jagoda Dębińska (wiersz pt. „Parasol"). Ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące udział wzięła Julia Belzyt uczennica klasy III, opowiedziała „Sposób na laleczkę". Natomiast ze Szkoły Podstawowej w Mlewie przyjechał Mariusz Piotrowski z klasy III, zaprezentował utwór pt. „Stefek Burczymucha".

Nad przebiegiem konkursu i występami młodych artystów czuwało jury w składzie:
p. Anna Sieradzka - polonistka z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, p. Krzysztof Zaniewski - polonista z Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim oraz p. Krzysztof Parda - aktor z Teatru „Baj Pomorski" w Toruniu. Jurorzy zadecydowali, że w pierwszej kategorii GRAND PRIX otrzymuje Damian Olpeter uczeń Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, który zachwycił wszystkich recytacją wiersza pt. „Komedia przy myciu". I miejsce w tej kategorii zajął Szymon Kawula z Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, II miejsce otrzymała Julia Pietrkiewicz z SP Kowalewo Pomorskie, natomiast III miejsce zajął Kacper Ptaszyński z SP w Pluskowęsach. W tej kategorii były również dwa wyróżnienia: dla Leny Moszkowicz z SP w Mlewie oraz Bartosza Dębińskiego z Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pom. W drugiej kategorii wiekowej nagrodę GRAND PRIX otrzymała Jagoda Dębińska z SP w Wielkim Rychnowie za piękną recytację wiersza pt. „Parasol", I miejsce otrzymał Tomasz Białkowski  uczeń  SP w Kowalewie Pom, II miejsce zajęła Martyna Sobocińska z SP Kowalewo Pom, a III miejsce - Martyna Witulska uczennica SP w Ostrowitem. Natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Belzyt uczennica  SP w Wielkiej Łące oraz Dawid Lewandowski - uczeń SP w Pluskowęsach.

W sali gimnastycznej przygotowano kącik poświęcony twórczości Marii Konopnickiej. Wszyscy goście mogli zapoznać się z twórczością poetki oraz jej biografią.

Dziękujemy serdecznie sponsorom za ufundowanie pucharów i nagród: Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Firmie Energoss Schlitt  oraz Firmie Schäffer Pasek za przekazanie gadżetów.

Podziękowania należą się również wychowawcom i rodzicom, którzy przygotowali dzieci do konkursu, poświęcili swój czas, wkładając wiele pracy, aby nauczyć znakomitej recytacji oraz wspierali je w tym ważnym dniu.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za odwagę sceniczną,  a także za krzewienie twórczości patronki naszej szkoły. Do zobaczenia za rok, czekamy na Was z niecierpliwością.

Organizatorzy:

Jolanta Parda
Karolina Gręźlikowska
Justyna Bąkowska

 podstawowka_konkurs_2017.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!