Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej Drukuj
Wpisał: Jolanta Parda, Karolina Gręźlikowska, Justyna Bąkowska   
31.05.2017

2rrererer.jpg3 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej" pod patronatem Burmistrza Miasta Pana Andrzeja Grabowskiego.  W tym dniu obchodziliśmy 175 rocznicę urodzin patronki Szkoły Podstawowej. Konkurs ma na celu kultywowanie twórczości Marii Konopnickiej oraz rozwijanie wśród dzieci z klas 0 -III  zdolności recytatorskich.

W czasie konkursu zaszczycili nas swoją obecnością: pełnomocnik Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Pana Andrzeja Grabowskiego -  pani Ilona Rybicka, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim -  pani Donata Midura oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pan Benedykt Mroziński. Gościliśmy również postaci bajkowe: Królową Tatrę, w rolę której wcieliła się p. Karolina Gręźlikowska oraz Koszałka - Opałka, którego rolę odegrała p.  Justyna Bąkowska. Dzięki bohaterom z bajki Marii Konopnickiej poznaliśmy życzenie Królowej Tatry o zorganizowaniu konkursu, by wszyscy dobrze się bawili, aby zażegnać nudę czy melancholię. Skrzat postanowił je spełnić i poszukać dzieci chętnych do recytacji. Spisał się na medal, dzięki czemu konkurs mógł się odbyć, a na scenie stanęli znakomici młodzi artyści.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów. W pierwszej kategorii wiekowej przeznaczonej dla dzieci z klas 0 - I przystąpiło do konkursu 19 uczestników. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ostrowitem z klasy 0 - Motyle Cytrynki reprezentowali: Amelia Redman, która wyrecytowała wiersz „Sposób na laleczkę", Julianna Zarańska z wierszem „Nasza Hania", Maja Paradowska z wierszem „Pranie" oraz Aleksander Branicki, który przedstawił wiersz „Co Staś widział w polu". Z Niepublicznego Przedszkola  Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim wystąpili: Szymon Kawula z utworem „Stary zegar od pradziada", Bartosz Dębiński, który opowiedział „Przygody Mańci". Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące reprezentowała Marta Belzyt z utworem „Stefek Burczymucha". Z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim wystąpił duet Weronika Gutmańska i Wiktoria Rosik z wierszem „Muchy samochwały". Szkołę Podstawową w Pluskowęsach reprezentowali: Krystian Kubacki z utworem „Stefek Burczymucha", Karolina Kubacka z wierszem pt."Pranie", Kacper Ptaszyński - wiersz pt. „Muchy Samochwały". Ze Szkoły Podstawowej w Mlewie wystąpiła Lena Moszkowicz (wiersz pt. „Parasol"), Lilianna Serocka (wiersz pt. „Wielkie pranie") oraz Remigiusz Śliwka (wiersz pt. „Stefek Burczymucha"). Ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim udział wzięli: Zuzanna Marcinkowska z kl.0, która zaprezentowała wiersz pt. „Pranie", Damian Olpeter z klasy I - wiersz pt. „Komedia przy myciu", Patryk Sawicki z klasy I a przedstawiający wiersz pt. „Pimpuś śmiałek" oraz Julia Pietrkiewicz z klasy I a - wiersz pt. „Skrucha Józi".

W drugiej kategorii wiekowej przeznaczonej dla uczniów II - III wystąpiło
14 uczestników. Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim reprezentowali: Nikodem Jarmuszewski z klasy II c (wiersz pt. „Komedia przy myciu"), Martyna Sobocińska z klasy II a, („Nad rzeką"), Tomasz Białkowski z klasy III a ( „Stefek Burczymucha") oraz z klasy III Jagoda Wesołowska, która opowiedziała „Sposób na laleczkę". Ze Szkoły Podstawowej
w Ostrowitem udział w konkursie wzięli Tatiana Szymańska z klasy II (wiersz pt. „Stefek Burczymucha"), Martyna Witulska z klasy III (wiersz pt. „Sposób na laleczkę"), Maciej Lewicki (wiersz pt. „Parasol"), Jakub Cyrankowski (wiersz pt. „Na zasadzce"). Zespół Szkół Miejskich w Golubiu Dobrzyniu reprezentowali: Karolina Bednarska z klasy II d z utworem pt „Parasol", Weronika Surus z klasy III b (wiersz pt. „Żabka Helusi"). Ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach wystąpił Dawid Lewandowski z klasy II  z utworem „Co dzieci widziały w drodze". Szkołę Podstawową w Wielkim Rychnowie reprezentowała uczennica klasy II Jagoda Dębińska (wiersz pt. „Parasol"). Ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące udział wzięła Julia Belzyt uczennica klasy III, opowiedziała „Sposób na laleczkę". Natomiast ze Szkoły Podstawowej w Mlewie przyjechał Mariusz Piotrowski z klasy III, zaprezentował utwór pt. „Stefek Burczymucha".

Nad przebiegiem konkursu i występami młodych artystów czuwało jury w składzie:
p. Anna Sieradzka - polonistka z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, p. Krzysztof Zaniewski - polonista z Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim oraz p. Krzysztof Parda - aktor z Teatru „Baj Pomorski" w Toruniu. Jurorzy zadecydowali, że w pierwszej kategorii GRAND PRIX otrzymuje Damian Olpeter uczeń Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, który zachwycił wszystkich recytacją wiersza pt. „Komedia przy myciu". I miejsce w tej kategorii zajął Szymon Kawula z Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, II miejsce otrzymała Julia Pietrkiewicz z SP Kowalewo Pomorskie, natomiast III miejsce zajął Kacper Ptaszyński z SP w Pluskowęsach. W tej kategorii były również dwa wyróżnienia: dla Leny Moszkowicz z SP w Mlewie oraz Bartosza Dębińskiego z Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pom. W drugiej kategorii wiekowej nagrodę GRAND PRIX otrzymała Jagoda Dębińska z SP w Wielkim Rychnowie za piękną recytację wiersza pt. „Parasol", I miejsce otrzymał Tomasz Białkowski  uczeń  SP w Kowalewie Pom, II miejsce zajęła Martyna Sobocińska z SP Kowalewo Pom, a III miejsce - Martyna Witulska uczennica SP w Ostrowitem. Natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Belzyt uczennica  SP w Wielkiej Łące oraz Dawid Lewandowski - uczeń SP w Pluskowęsach.

W sali gimnastycznej przygotowano kącik poświęcony twórczości Marii Konopnickiej. Wszyscy goście mogli zapoznać się z twórczością poetki oraz jej biografią.

Dziękujemy serdecznie sponsorom za ufundowanie pucharów i nagród: Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Firmie Energoss Schlitt  oraz Firmie Schäffer Pasek za przekazanie gadżetów.

Podziękowania należą się również wychowawcom i rodzicom, którzy przygotowali dzieci do konkursu, poświęcili swój czas, wkładając wiele pracy, aby nauczyć znakomitej recytacji oraz wspierali je w tym ważnym dniu.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za odwagę sceniczną,  a także za krzewienie twórczości patronki naszej szkoły. Do zobaczenia za rok, czekamy na Was z niecierpliwością.

Organizatorzy:

Jolanta Parda
Karolina Gręźlikowska
Justyna Bąkowska

 podstawowka_konkurs_2017.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!