Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow "W szachy gram matematykę znam"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

"W szachy gram matematykę znam" Drukuj
Wpisał: Ewa Bąk   
06.06.2017
tlok_szachy_06_06_17.jpg

Grupa nieformalna pod nazwą „Szach Mat Rodzice" składająca się z rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim wraz ze Stowarzyszeniem TOBIE MY    otrzymała w konkursie "Inicjuj z FiO bis" dofinansowanie w wysokości 4970 zł na realizację  projektu pod nazwą " W szachy gram matematykę znam". 

W ramach konkursu wpłynęło łącznie 188 wniosków (61 zostało odrzuconych ze względów formalnych) z czego dofinansowanie otrzymało 48 młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Autorem projektu i jednocześnie liderem grupy nieformalnej jest Ewa Bąk. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w okresie od maja do czerwca 2017 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wsparcia w postaci zajęć dodatkowych dla 50 dzieci z oddziałów O i klas I-III z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Cele szczegółowe to: zwiększenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia, kształcenie pamięci i rozwijanie koncentracji, zapamiętywanie szczegółów, nauka odwagi, pokory zasad „fair play" ponadto kształtowanie umiejętności praktycznych: nauka reguł i zasad gry, rozwój zmysłu twórczego, oraz umiejętności podejmowania decyzji u 50-ga dzieci.

Ponadto celem Projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów poprzez wspomaganie nauk matematycznych. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój i może rzutować na dorosłe życie. Dzieci podczas gry dostrzegają rozrywkę, a tym czasem doskonale ćwiczą umysł i pozwalają na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku. Żaden inny przedmiot nauczany w szkole nie niesie ze sobą tak silnego zaangażowania emocjonalnego i tylu przeżyć. Taki rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także osobowościowy. Z uwagi na to, że młodzi szachiści muszą przestrzegać pewnych reguł i zasad, uczą się tym samym zdyscyplinowania i systematyczności.

Rekrutacja dzieci poprzedzona była szeroką akcją informacyjną plakaty zostały umieszczone na stronie internetowej oraz wywieszone w budynku Szkoły, każdy rodzic otrzymał również stosowną informację za pomocą dziennika elektronicznego. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania - łącznie wpłynęły 74 deklaracje uczestnictwa w projekcie z czego pierwsze 50 zostało zakwalifikowanych do realizacji. W ramach projektu odbywają się zajęcia szachowe dla czterech grup dzieci z grup „O" oraz klas I-III prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Ponadto zostanie też zorganizowany wyjazd dzieci do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz Rozgrywki Szachowe dla dzieci biorących udział w zajęciach.

Poniżej prezentacja
multimedialna podsumowująca projekt:

tlok_szachy_02_06_06_17.jpg

Lider grupy Ewa Bąk

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!