Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Burmistrz Kowalewa wyróżniony certyfikatem za aktywny wkład w wykorzystanie środków unijnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Burmistrz Kowalewa wyróżniony certyfikatem za aktywny wkład w wykorzystanie środków unijnych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.06.2017
burmistrz_kowalewa_08_06_17_00.jpgW ramach corocznego Święta Województwa w dniu 7 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim obradowało IV Forum Samorządowe, w którym uczestniczyli samorządowcy z Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Na zaproszenie Marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie i radni. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Andrzej Grabowski.
Wśród gości zauważyć można było ks. proboszcza Benedykta Drewek z Wielkiej Łąki. Obecność duchownych  spowodowana była podsumowaniem programu restauracji zabytków. Podziękowania i certyfikaty za opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury otrzymali proboszczowie parafii, przełożeni zgromadzeń zakonnych, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezydenci miast i burmistrzowie gmin, działacze pozarządowi i szefowie instytucji funkcjonujących w zabytkowych obiektach.

Głównym punktem IV Forum Samorządowego było podsumowanie wykorzystania środków unijnych w poprzedniej perspektywie unijnej na rzecz rozwoju Kujaw i Pomorza. Zabierając głos Marszałek Piotr Całbecki poinformował, że Kujawsko-Pomorskie najefektywniej wśród 18 regionów w Polsce wykorzystało pieniądze dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013. Podziękowania za wkład w ten sukces w formie certyfikatów otrzymali reprezentanci wszystkich samorządów: burmistrzowie, wójtowie oraz starostowie. Prezydenci otrzymali certyfikaty w czasie uroczystej sesji w dniu 5 czerwca.

W programie forum znalazły się też wystąpienia prof. Tomasza Szlendaka na temat kulturowego dziedzictwa regionu jako wyznacznika jego tożsamości i ks. prof. Mirosława Mroza na temat duchowego dziedzictwa jako czynnika wspierającego potencjał społeczny regionu oraz dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Jerzego Janczarskiego, który mówił na temat naszych doświadczeń i perspektyw ochrony i restauracji zabytków.

  Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu, służącą do artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ­ powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016.

burmistrz_kowalewa_08_06_17_01.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_02.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_03.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_04.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_05.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_06.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_07.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!