Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Burmistrz Kowalewa wyróżniony certyfikatem za aktywny wkład w wykorzystanie środków unijnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Burmistrz Kowalewa wyróżniony certyfikatem za aktywny wkład w wykorzystanie środków unijnych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.06.2017
burmistrz_kowalewa_08_06_17_00.jpgW ramach corocznego Święta Województwa w dniu 7 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim obradowało IV Forum Samorządowe, w którym uczestniczyli samorządowcy z Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Na zaproszenie Marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie i radni. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Andrzej Grabowski.
Wśród gości zauważyć można było ks. proboszcza Benedykta Drewek z Wielkiej Łąki. Obecność duchownych  spowodowana była podsumowaniem programu restauracji zabytków. Podziękowania i certyfikaty za opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury otrzymali proboszczowie parafii, przełożeni zgromadzeń zakonnych, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezydenci miast i burmistrzowie gmin, działacze pozarządowi i szefowie instytucji funkcjonujących w zabytkowych obiektach.

Głównym punktem IV Forum Samorządowego było podsumowanie wykorzystania środków unijnych w poprzedniej perspektywie unijnej na rzecz rozwoju Kujaw i Pomorza. Zabierając głos Marszałek Piotr Całbecki poinformował, że Kujawsko-Pomorskie najefektywniej wśród 18 regionów w Polsce wykorzystało pieniądze dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013. Podziękowania za wkład w ten sukces w formie certyfikatów otrzymali reprezentanci wszystkich samorządów: burmistrzowie, wójtowie oraz starostowie. Prezydenci otrzymali certyfikaty w czasie uroczystej sesji w dniu 5 czerwca.

W programie forum znalazły się też wystąpienia prof. Tomasza Szlendaka na temat kulturowego dziedzictwa regionu jako wyznacznika jego tożsamości i ks. prof. Mirosława Mroza na temat duchowego dziedzictwa jako czynnika wspierającego potencjał społeczny regionu oraz dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Jerzego Janczarskiego, który mówił na temat naszych doświadczeń i perspektyw ochrony i restauracji zabytków.

  Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu, służącą do artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ­ powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016.

burmistrz_kowalewa_08_06_17_01.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_02.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_03.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_04.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_05.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_06.jpg
 burmistrz_kowalewa_08_06_17_07.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!