Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja absolutoryjna z nadwyżką budżetową

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja absolutoryjna z nadwyżką budżetową Drukuj
22.06.2017
p1240871min.jpgXXIII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 21 czerwca br. była potrójnie uroczysta. W czasie jej obrad rozliczono rok 2016, podsumowano konkurs ekologiczny i przyjęto ślubowanie od piętnastego radnego.

Po przeprowadzonej procedurze wyborów uzupełniających w skład rady miejskiej wszedł Stanisław Kaznowski, którego zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina. Radny reprezentujący okręg wyborczy nr 5, czyli Osiedla Jana Kochanowskiego, nie miał kontrkandydata i zastąpił na tym stanowisku Marcina Sawickiego, który zrezygnował z funkcji radnego z przyczyn zawodowych. Zaświadczenie o wyborze wręczyła przewodnicząca Komisji Wyborczej Zyta Szymańska, a radny złożył ślubowanie.

Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2016. Przy jednym głosie sprzeciwu udzielono również burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu absolutorium za miniony rok.

Przedstawiając sprawozdanie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje.

Za nami rok wytężonej pracy. Przedsięwzięcia planowaliśmy racjonalnie i celowo. Sięgaliśmy po każdą dostępna możliwość pozyskania środków z zewnątrz. Planując budżet na rok 2016 założyliśmy deficyt na poziomie 7mln.zł. Pragnę poinformować, że rok zakończyliśmy nadwyżką w wysokości 2,2 mln. W puli środków na inwestycje 80% poszło na modernizację dróg. Pokazuje to jak ważną dla samorządu jest sprawna i bezpieczna komunikacja. Te najważniejsze inwestycje to: ulice (Mikołaja z Ryńska, Konwaliowa, Narcyzowa i Odrodzenia) i drogi gminne w Pluskowęsach, Chełmoniec-Gapa-Bielsk, Szewa- Chełmonie. W porozumieniu ze starostwem przebudowaliśmy drogę w Sierakowie i rozpoczęliśmy budowę chodnika w Borównie - podkreślał w sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Małkiewicz w imieniu całej komisji zawnioskował do radnych o przyjęcie sprawozdania za miniony rok i o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za rok 2016. W dyskusji radni i sołtysi podkreślali zgodę i umiejętność współpracy w samej radzie jak i z innymi instytucjami i samorządami. Dziękowano burmistrzowi i pracownikom urzędu za zrealizowanie podjętych w uchwale budżetowej zadań.   

Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) za rok miniony, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina" miało bardzo uroczysty charakter. Wyniki przedstawiła radna Małgorzata Szczepańska Zillmann. W XIX edycji konkursu na najbardziej zadbaną nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej uczestniczyło 7 zagród wiejskich oraz 8 nieruchomości. Z uwagi na zbyt małą ilość zgłoszeń, konkurs w kategorii na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej oraz na najbardziej uporządkowane osiedle i najbardziej uporządkowaną wieś nie został przeprowadzony.

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską, po raz pierwszy tytuł Arcymistrza otrzymała p. Beata Stempska z Chełmonia (trzykrotne miejsce wśród laureatów). Ponadto w tej kategorii wyniki były następująco: Im ex aequo i nagrody po 500,00 zł otrzymały pani Maria Kuźniar z Pruskiej Łąki oraz pp. Małgorzata i Jan Krzyżanowscy z Wielkiej Łąki. Wróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 200,00 zł otrzymały: p. Justyna Rutkowska z Wielkiej Łąki i p. Izabela Preuss z Wielkiej Łąki

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość: Im i nagrodę w wys. 500,00 zł otrzymała p. Ewa Szefler z Szychowa, IIm i nagrodę w wys. 400,00 zł otrzymała p. Grażyna Tworzydło z Lipienicy, a IIIm ex aequo i nagrody po 300,00 zł otrzymały: p. Hanna Kowalska z Wielkiego Rychnowa i p. Beata Maciołek z Wielkiego Rychnowa. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł otrzymała p. Anna Dawiec z Wielkiego Rychnowa

Nagrody wyróżnionym przez komisję konkursową wręczali: Burmistrza Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu Tomasz Matusewicz. Panowie zachęcali do aktywnej walki o kolejne tytuły Arcymistrza. Tytuł ten przyznaje komisja konkursowa po zdobyciu w ciągu dwóch lat miejsca na podium. Zdobycie zaszczytnego tytułu potrójnego Arcymistrza (6 edycji konkursowych) owocuje poważną nagrodą w wys. 3tys.zł. Warto wspomnieć, że trzykrotnym Arcymistrzem są pp. Halina i Sławomir Wiewiór z Os. Jana Kochanowskiego w kategorii nieruchomość.

W drugiej części radni podjęli 12 uchwał, w tym m.in. dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami. Gminnego programu Rewitalizacji, sprawozdań z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zainicjował kolejną otwartą dyskusję na temat nazw ulic w związku z ustawą z 01.04.2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego......... (Już wkrótce temu tematowi poświęcimy więcej czasu i miejsca).

Obecni na sesji radni powiatowi: starosta Andrzej Okruciński, przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska i radny Tomasz Zwoliński wysłuchali uwag co do stanu dróg powiatowych i złożyli informacje o działaniach powiatu w minionym kwartale i o planach inwestycyjnych na nadchodzące półrocze. Wskazali tutaj na budowę chodników i plany modernizacji dróg oraz budynku po dawnym sądzie.

Na zakończenie były kwiaty i gratulacje od radnych, współpracowników, delegacji z zakładów pracy i organizacji społecznych. Życzono kolejnych sukcesów w 2017r.

sesja_22_06_17_2.jpg

sesja_22_06_17_4.jpg
sesja_22_06_17_5.jpg
sesja_22_06_17_7.jpg
sesja_22_06_17_8.jpg
sesja_22_06_17_9.jpg
sesja_22_06_17_10.jpg
sesja_22_06_17_11.jpg
sesja_22_06_17_12.jpg
sesja_22_06_17_13.jpg
sesja_22_06_17_14.jpg
sesja_22_06_17_15.jpg
sesja_22_06_17_16.jpg
sesja_cz3_22_06_17_1.jpg
sesja_cz3_22_06_17_2.jpg
sesja_cz3_22_06_17_3.jpg
sesja_cz3_22_06_17_4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!