Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Niestety nazwa ulicy 23-Stycznia musi być zmieniona

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Niestety nazwa ulicy 23-Stycznia musi być zmieniona Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.06.2017
23_stycznia_27_06_2017_2.jpgPomimo zabiegów samorządu gminy Kowalewo Pomorskie czeka nas zmiana nazwy ul. 23-Stycznia. Zmianę wymusza ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z jej zapisami  wszystkie samorządy do 2 września br mają czas by zrealizować zapisy ustawy.

Już w miesiącu marcu br. zwróciliśmy się do mieszkańców z prośbą o wyrażenie swojej opinii. Pytaliśmy się, czy ich zdaniem na terenie gminy Kowalewo Pomorskie znajdują się nazwy ulic propagujących ustrój totalitarny, a jeśli tak to aby podali propozycję nowej nazwy.

Wpłynęło 101 egzemplarzy opinii, w których łącznie swoje zdanie wyraziło 200 osób. Złożone opinie informowały o tym, że żadna z nazw ulicy w naszej Gminie nie jest kojarzona przez mieszkańców jako propagująca komunizm lub inne ustroje totalitarne, a co za tym idzie mieszkańcy nie chcą żadnych zmian. Ponadto Radni Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej na podstawie zebranych opinii przeanalizowali kwestie związane z wejściem w życie ustawy. Radni wzięli pod uwagę wyrażone zdanie mieszkańców w tej sprawie i również zadecydowali o tym, że nie widzą potrzeby zmiany żadnej z nazw ulic, informując o tym fakcie 29 marca br. Wojewodę.

Niestety Wojewoda pismem z dnia 09.06.2017r. ponownie zwrócił się do nas przypominając o terminie wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą. Poinformował, że w przypadku niewykonania obowiązku związanego z wejściem w życie ustawy wyda zarządzenie zastępcze, w którym sam nada nazwę. Jednocześnie Instytut Pamięci Narodowej zakwestionował jedną nazwę naszej ulicy stwierdzając, że „ul. 23-Stycznia (1945) wypełnia normę art. 1 Ustawy o zakazie.....".

W celu uniknięcia konfliktu z Wojewodą i koniecznością przyjęcia nowej nazwy ulicy jaką wskaże Wojewoda, na sesji w dniu 21 czerwca br. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poinformował o wszczęciu procedury zmiany nazwy ulicy.

Chcąc jak najbardziej zminimalizować skutki całego procesu już wkrótce zaproponujemy mieszkańcom konkretne, nowe nazwy związane ze styczniowymi datami. Wiemy jak ważne są przyzwyczajenia, dlatego chcemy, aby osoby które „mieszkały na stycznia" nadal tak będą mogły się określać. Co prawda ustawa gwarantuje, że zmiana nazwy poprzez ustawę nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową to przedsiębiorcy w związku ze zmianą muszą się liczyć z wymianą dokumentów w bankach, urzędach skarbowych i rejestrach sądowych. Wiąże się to również ze zmianą oznakowania na budynkach- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

23_stycznia_27_06_2017_1.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!