Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY! Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
27.06.2017

trawa.pngW związku z trwającym okresem letnim i związaną z tym okresem pielęgnacją zieleni zwracamy się do właścicieli posesji na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie o bieżące wykaszanie traw przy drogach, gdyż zarośnięte pobocza stwarzają duże niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu!

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 250) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim Nr XV/119/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania całej nieruchomości we właściwym stanie technicznym i estetycznym, włącznie ze znajdującymi się tam obiektami i budynkami oraz terenami zielonymi.

Pragniemy zaznaczyć, iż przywiązujemy ogromną wagę do estetyki i czystości na terenie miasta i gminy oraz staramy się, aby wszystkie miejsca były jego chlubą i wizytówką. Należy również podkreślić, że w dużej mierze dzięki samym mieszkańcom nasza gmina postrzegana jest jako czysta i zadbana.

Liczymy na to, iż ze swej strony dołożą Państwo wszelkich starań, aby wypracowane na terenie naszego miasta standardy w zakresie utrzymania czystości i porządku pozostały zachowane.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!