Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY! Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
27.06.2017

trawa.pngW związku z trwającym okresem letnim i związaną z tym okresem pielęgnacją zieleni zwracamy się do właścicieli posesji na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie o bieżące wykaszanie traw przy drogach, gdyż zarośnięte pobocza stwarzają duże niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu!

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 250) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim Nr XV/119/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania całej nieruchomości we właściwym stanie technicznym i estetycznym, włącznie ze znajdującymi się tam obiektami i budynkami oraz terenami zielonymi.

Pragniemy zaznaczyć, iż przywiązujemy ogromną wagę do estetyki i czystości na terenie miasta i gminy oraz staramy się, aby wszystkie miejsca były jego chlubą i wizytówką. Należy również podkreślić, że w dużej mierze dzięki samym mieszkańcom nasza gmina postrzegana jest jako czysta i zadbana.

Liczymy na to, iż ze swej strony dołożą Państwo wszelkich starań, aby wypracowane na terenie naszego miasta standardy w zakresie utrzymania czystości i porządku pozostały zachowane.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!