Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow V posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

V posiedzenie Konwentu Burmistrzów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.06.2017

v_pos_konw_29_06_17_000.jpgW dniu 27 czerwca br. na V posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w gminie Nowe omówiono wiele istotnych kwestii. Tradycyjnie w posiedzeniu uczestniczyli goście: wicewojewoda Józef Ramlau, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, Kurator Oświaty Marek Gralik, Urząd Marszałkowski reprezentowali: dyrektor Departamentu Nadzoru właścicielskiego, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Z zaproszenia skorzystali również: przewodniczący Konwentu Wójtów, przewodniczący Konwentu Starostów, przewodnicząca Forum Skarbników, dyrektor Urzędu Statystycznego i Pełnomocnik Związku Miast Polskich.

 

Tematyką spotkania jak zawsze były problemy w codziennym funkcjonowaniu samorządów.

Ten najważniejszy temat to zmiany w oświacie. Główny prelegent Kurator Marek Gralik mówił co funkcjonuje dobrze, natomiast pełnomocnik zarządu ds. legislacji Związku Miast Polskich Marek Wójcik, mówił o minusach wprowadzanej reformy.

Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski zabierając głos mówił o niedofinansowaniu zadań oświatowych. Brakuje środków na dostosowanie szkół do nowej reformy (pracownie naukowe), zmiany zasad pokrywania kosztów urlopu na poratowanie zdrowia czy dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Wicewojewoda Józef Ramlau mówił o zasadach i kryteriach naboru i oceny wniosków w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanym przez rząd. Poruszył również temat szacowania klęsk suszowych oraz melioracji.

Dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego poruszyli tematy związane z pozyskiwaniem środków unijnych z PROW i RPO i programów realizowanych przez tę instytucję. Informowali na jakim etapie jest opracowywanie procedur naborów wniosków. Zwracali też uwagę na powtarzające się błędy w dokumentacjach. Samorządy były najbardziej zainteresowane terminami naborów.

Przypominamy:

Konwent Burmistrzów tworzy 47 burmistrzów z naszego województwa. Zgodnie z przyjętą zasadą przewodzą po kolei samorządy z trzech dawnych województw. W pierwszej kadencji był to Rypin (woj. włocławskie), w drugiej Kowalewo (woj. toruńskie), a w trzeciej Koronowo (woj. bydgoskie). Również skład zarządu określa procentowy udział samorządów tj. po dwóch z bydgoskiego i toruńskiego i jeden z włocławskiego. Na kadencję 2014-2018 przewodniczy tej instytucji burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński. Wspierają przewodniczącego samorządowcy z toruńskiego: Andrzej Grabowski (Kowalewo) i Leszek Kawski (Wąbrzeźno), bydgoskiego Sławomir Napierała (Nakło) i włocławskiego Andrzej Cieśla (Aleksandrów Kujawski).

v_pos_konw_29_06_17_001.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_002.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_003.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_004.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_005.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_006.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_007.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_008.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_009.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_010.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!