Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow V posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

V posiedzenie Konwentu Burmistrzów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.06.2017

v_pos_konw_29_06_17_000.jpgW dniu 27 czerwca br. na V posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w gminie Nowe omówiono wiele istotnych kwestii. Tradycyjnie w posiedzeniu uczestniczyli goście: wicewojewoda Józef Ramlau, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, Kurator Oświaty Marek Gralik, Urząd Marszałkowski reprezentowali: dyrektor Departamentu Nadzoru właścicielskiego, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Z zaproszenia skorzystali również: przewodniczący Konwentu Wójtów, przewodniczący Konwentu Starostów, przewodnicząca Forum Skarbników, dyrektor Urzędu Statystycznego i Pełnomocnik Związku Miast Polskich.

 

Tematyką spotkania jak zawsze były problemy w codziennym funkcjonowaniu samorządów.

Ten najważniejszy temat to zmiany w oświacie. Główny prelegent Kurator Marek Gralik mówił co funkcjonuje dobrze, natomiast pełnomocnik zarządu ds. legislacji Związku Miast Polskich Marek Wójcik, mówił o minusach wprowadzanej reformy.

Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski zabierając głos mówił o niedofinansowaniu zadań oświatowych. Brakuje środków na dostosowanie szkół do nowej reformy (pracownie naukowe), zmiany zasad pokrywania kosztów urlopu na poratowanie zdrowia czy dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Wicewojewoda Józef Ramlau mówił o zasadach i kryteriach naboru i oceny wniosków w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanym przez rząd. Poruszył również temat szacowania klęsk suszowych oraz melioracji.

Dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego poruszyli tematy związane z pozyskiwaniem środków unijnych z PROW i RPO i programów realizowanych przez tę instytucję. Informowali na jakim etapie jest opracowywanie procedur naborów wniosków. Zwracali też uwagę na powtarzające się błędy w dokumentacjach. Samorządy były najbardziej zainteresowane terminami naborów.

Przypominamy:

Konwent Burmistrzów tworzy 47 burmistrzów z naszego województwa. Zgodnie z przyjętą zasadą przewodzą po kolei samorządy z trzech dawnych województw. W pierwszej kadencji był to Rypin (woj. włocławskie), w drugiej Kowalewo (woj. toruńskie), a w trzeciej Koronowo (woj. bydgoskie). Również skład zarządu określa procentowy udział samorządów tj. po dwóch z bydgoskiego i toruńskiego i jeden z włocławskiego. Na kadencję 2014-2018 przewodniczy tej instytucji burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński. Wspierają przewodniczącego samorządowcy z toruńskiego: Andrzej Grabowski (Kowalewo) i Leszek Kawski (Wąbrzeźno), bydgoskiego Sławomir Napierała (Nakło) i włocławskiego Andrzej Cieśla (Aleksandrów Kujawski).

v_pos_konw_29_06_17_001.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_002.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_003.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_004.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_005.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_006.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_007.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_008.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_009.jpg
 v_pos_konw_29_06_17_010.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!