Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow To był dobry, stabilny rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

To był dobry, stabilny rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2017

to_byl_dobry_30_06_17_00.jpgW dniu 28 czerwca br. spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim podsumowała miniony rok na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Jednoosobowy Zarząd czyli prezes Barbara Stosio otrzymała jednogłośne absolutorium.

Sprawozdanie z działalności i plany na rok bieżący wysłuchał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski (jako Zgromadzenie Wspólników), Rada Nadzorcza Spółki (Karolina Kowalska, Elżbieta Falarska i Dariusz Chyła) i Skarbnik Gminy Maria Kiżewska. Zabierając głos burmistrz podziękował za osiągnięty wynik finansowy i zauważalny wzrost jakości świadczonych usług.

Rok 2016 zamknięto zyskiem brutto na poziomie ponad 88tys.zł (w 2015 było to prawie 33tys.zł.) Spółka wyspecjalizował się w układaniu kostki polbrukowej przez co wygrywa przetargi w tym zakresie. Wymienia cały park maszynowy specjalizując się właśnie w pracach remontowych i w wywozie śmieci. Zakupiła kolejny samochód transportowy do przewozu materiałów budowlanych i pracowników. Przejęła cały zakres z tytułu utrzymania zieleni i oczyszczania miasta oraz poważny zakres prac z tytułu wywozu nieczystości stałych. Nie ma już żadnych uwag i skarg na jakość pracy. Chociaż jesteśmy małą spółką to musimy utrzymać się na rynku, zdobywać zlecenia i dbać o jakość usług. Wszystko w głównej mierze zależy od prezesa i załogi spółki, która musi być nastawiona na zysk i sama się utrzymać. Ważna jest jakość, terminowość i renoma wykonywanych prac.- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- pomimo, że jest to spółka gminna, funkcjonuje wg prawa handlowego. Musi sama szukać rynków usług oraz brać udział w przetargach i dawać korzystne oferty, aby je wygrać.

Do słów podziękowań i gratulacji przyłączyła się rada nadzorcza.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim na własnym garnuszku jest od czerwca 2002r., kiedy to przekształcił się w spółkę ze 100% udziałem samorządu gminnego.

W minionym okresie dwukrotnie stawaliśmy przed trudnymi decyzjami. Brano nawet pod rozwagę likwidację poprzez sprzedaż pakietu większościowego. Najtrudniej było w 2010 po kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Z powodu innej interpretacji przepisów prawnych dot. składek ubezpieczeniowych i po kilku bataliach sądowych ostatecznie spółka spłaciła ponad 300tys. należności do ZUS. Rok 2013 też nie należał do łatwych. Zmiany przepisów prawa wykluczyły spółkę jako głównego wykonawcę z rynku usług na rzecz odbioru odpadów stałych- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

to_byl_dobry_30_06_17_01.jpg
 to_byl_dobry_30_06_17_02.jpg
 to_byl_dobry_30_06_17_03.jpg
 to_byl_dobry_30_06_17_04.jpg
 to_byl_dobry_30_06_17_05.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!