Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 50 lat w służbie Bogu, Ojczyźnie i mieszkańcom

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

50 lat w służbie Bogu, Ojczyźnie i mieszkańcom Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.07.2017
50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_000.JPGJednostka OSP Mariany świętowała 1 lipca br. 50-lecie swojego istnienia. Jubileusz zainaugurowała msza święta polowa koncelebrowana prze ks. Kanonika Wojciecha Ostoję Lniskiego i kapelana strażackiego ks. Marka Wysockiego. W Apelu na stojąco oddano hołd założycielom i wszystkim nieżyjącym już druhom strażakom z Marian.

Prezes jednostki Tomasz Wójec wraz z druhami ochotnikami zaprosili na obchody Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego - prezesa Zarządu oddz. MG OSP, Przewodniczącego Rady Miejskiej dh. Jerzego Orłowskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu Marię Wiśniewską, Komendanta PSP Pawła Warlikowskiego oraz prezesi i naczelnicy wszystkich 13 jednostek OSP. Uczestnicy w towarzystwie 11 sztandarów strażackich i z gminnym na czele zaprezentowali się dumnie przed licznie zebranymi mieszkańcami Marian.

Z okazji jubileuszu dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Historię jednostki odczytała Małgorzata Murzynowska Lipińska a delegacja druhów: Zbigniew Piróg, Edward Zienkiewicz i Dariusz Chłopecki) złożyła wiązankę kwiatów pod figurą Matki Boskiej Niepokalanego poczęcia.

Składając druhom życzenia Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za stanie na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności, za angażowanie się w codzienne życie, udział w wydarzeniach kulturalnych i religijnych. Przypomniał obchody 25-lecia, kiedy to jednostka dokonała rozwinięcia sztandaru.

Druhowie z OSP Mariany zawsze byli w czołówce na zawodach sportowo- pożarniczych. Pomimo, że jest to najmniejsza wieś, to jest przykładem dobrej współpracy i zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Nawet w dniu dzisiejszym w uroczystości biorą udział przedstawiciele wszystkich rodzin. Jest to godne naśladowania- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski- już niedługo samorząd gminy rozpocznie rozbudowę świetlicy wiejskiej, z której również korzystają strażacy. Wiem, że rozbudowany obiekt będzie im wspaniale służył.

Do życzeń dla jubilatów przyłączyli się zaproszeni goście a w imieniu mieszkańców sołtys Monika Piróg.

Jubileusz to również okazja do wręczenia okolicznościowych odznaczeń aktywnym działaczom. Medale za zasługi dla pożarnictwa, otrzymali: złoty medal - druh Piróg Zbigniew, druh Chłopecki Dariusz, druh Rudewicz Władysław i druh Wójec Tomasz, srebrny medal- druh Piróg Leszek, druh Chłopecki Krzysztof i druh Lipiński Dariusz, a brązowy medal druh Gręźlikowski Marcin, druh Rutkowski Jacek, druh Rudewicz Jarosław, druh Polkowski Tomasz i druh Polkowski Andrzej.

Odznakę „Strażak wzorowy" otrzymali druhowie: Sochalski Karol, Gręźlikowski Przemysław, Hinc Sylwester, Pacholec Piotr i Troczyński Marcin.

Odznakę „Za wysługę lat" otrzymali druhowie: Sylwester Rutkowski - odznaka za 50 lat, Wójec Henryk - odznaka za 50 lat, Lipiński Henryk - odznaka za 50 lat, Zienkiewicz Edward - odznaka za 45 lat, Lesiak Gabriel - odznaka za 45 lat i Sobczak Stanisław-odznaka za 30 lat.

Z okazji jubileuszu powstała nowa kronika, do której każdy chętnie się wpisywał oraz wystawa pięknie pokazująca minione 50 lat.

Dziękując gościom za wspólne świętowanie druhowie z OSP Mariany wręczyli okolicznościowe grawery. Otrzymali je: Burmistrz Miasta, ks. kapelan Marek Wysocki, sołtys Monika Piróg oraz pracownicy urzędu: dh Edyta Jasińska i dh Agnieszka Szewczyk. Również kapelani skierowali słowa podziękowań do mieszkańców Marian za wspaniałe przygotowanie ołtarza. Autorkami prac były: Kamila i Danuta Gajewskie, Jadwiga Zienkiewicz i Małgorzata Pacholec.

HISTORIA JEDNOSTKI OSP MARIANY

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianach powstała w 1967 r. z inicjatywy grupy osób miejscowej ludności, którzy stanowili sztab założycielski: Wójec Stefan - Prezes

Rutkowski Sylwester - Naczelnik, Piróg Feliks - Z-ca Naczelnika, Legan Eugeniusz (kierownik szkoły) - Sekretarz, Pacholec Stanisław - Skarbnik, Musiał Michał - Gospodarz

Rożyński Ksawery - założyciel z ramienia Komendy Powiatowej Straży Pożarniczych w Golubiu-Dobrzyniu.

Za pierwszorzędny cel nowa jednostka postawiła sobie służyć potrzebom ludzi. Od samego początku jednostka dbała o to, aby pozyskać sprzęt pożarniczy typowy na ówczesne czasy.

Znaczącym wydarzeniem w dziejach historii jednostki było rozpoczęcie - na początku lat 70-tych - budowy remizo-świetlicy w Marianach. Mieszkańcy wsi włączyli się czynnie do budowy obiektu - pomagając przy pracach murarskich. Remizo-świetlica stała się owocem dobra ludzi oraz miejscem strażackiej przystani i służby, a także miejscem licznych spotkań okolicznych mieszkańców. Uroczystość otwarcia remizy strażackiej odbyła się 4 czerwca 1972 roku. W dniu 30.01.1981 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy GLM-8 ŻUK, który służy jednostce do dnia dzisiejszego.

Bardzo ważnym, a zarazem doniosłym wydarzeniem w dziejach istnienia jednostki były obchody 25-lecia powstania OSP i nadania jednostce sztandaru. Odbyły się one 10 maja 1992 r. W latach 1971- 2009 funkcję Prezesa sprawował Druh Wójec Henryk. Od roku 2009 do chwili obecnej Funkcję Prezesa sprawuje druh Tomasz Wójec. Pozostali członkowie Zarządu to: druh Piróg Zbigniew - naczelnik, druh Polkowski Tomasz - sekretarz, druh Rutkowski Jacek - Skarbnik i druh Zienkiewicz Edward - Gospodarz

Obecnie jednostka zrzesza 18 członków zwyczajnych oraz 4 członków honorowych.

Jednostka wspomaga rozwój społeczności lokalnej oraz występuje w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując w nich od kilku lat czołowe miejsca. Poza stałymi obowiązkami i uroczystościami druhowie kultywują tradycje, realizują zadania w zakresie poprawy estetyki sołectwa oraz działają na rzecz społeczności lokalnej, biorąc aktywny udział w różnych inicjatywach społecznych oraz uroczystościach kościelnych, gminnych i strażackich.

 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_001.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_002.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_011.JPG50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_003.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_004.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_005.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_006.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_007.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_008.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_009.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_010.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_012.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_013.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_033.JPG50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_014.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_015.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_016.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_017.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_018.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_019.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_020.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_021.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_022.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_023.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_024.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_025.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_026.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_027.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_028.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_029.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_030.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_031.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_032.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_034.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_035.JPG
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!