Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 50 lat w służbie Bogu, Ojczyźnie i mieszkańcom

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

50 lat w służbie Bogu, Ojczyźnie i mieszkańcom Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.07.2017
50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_000.JPGJednostka OSP Mariany świętowała 1 lipca br. 50-lecie swojego istnienia. Jubileusz zainaugurowała msza święta polowa koncelebrowana prze ks. Kanonika Wojciecha Ostoję Lniskiego i kapelana strażackiego ks. Marka Wysockiego. W Apelu na stojąco oddano hołd założycielom i wszystkim nieżyjącym już druhom strażakom z Marian.

Prezes jednostki Tomasz Wójec wraz z druhami ochotnikami zaprosili na obchody Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego - prezesa Zarządu oddz. MG OSP, Przewodniczącego Rady Miejskiej dh. Jerzego Orłowskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu Marię Wiśniewską, Komendanta PSP Pawła Warlikowskiego oraz prezesi i naczelnicy wszystkich 13 jednostek OSP. Uczestnicy w towarzystwie 11 sztandarów strażackich i z gminnym na czele zaprezentowali się dumnie przed licznie zebranymi mieszkańcami Marian.

Z okazji jubileuszu dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Historię jednostki odczytała Małgorzata Murzynowska Lipińska a delegacja druhów: Zbigniew Piróg, Edward Zienkiewicz i Dariusz Chłopecki) złożyła wiązankę kwiatów pod figurą Matki Boskiej Niepokalanego poczęcia.

Składając druhom życzenia Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za stanie na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności, za angażowanie się w codzienne życie, udział w wydarzeniach kulturalnych i religijnych. Przypomniał obchody 25-lecia, kiedy to jednostka dokonała rozwinięcia sztandaru.

Druhowie z OSP Mariany zawsze byli w czołówce na zawodach sportowo- pożarniczych. Pomimo, że jest to najmniejsza wieś, to jest przykładem dobrej współpracy i zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Nawet w dniu dzisiejszym w uroczystości biorą udział przedstawiciele wszystkich rodzin. Jest to godne naśladowania- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski- już niedługo samorząd gminy rozpocznie rozbudowę świetlicy wiejskiej, z której również korzystają strażacy. Wiem, że rozbudowany obiekt będzie im wspaniale służył.

Do życzeń dla jubilatów przyłączyli się zaproszeni goście a w imieniu mieszkańców sołtys Monika Piróg.

Jubileusz to również okazja do wręczenia okolicznościowych odznaczeń aktywnym działaczom. Medale za zasługi dla pożarnictwa, otrzymali: złoty medal - druh Piróg Zbigniew, druh Chłopecki Dariusz, druh Rudewicz Władysław i druh Wójec Tomasz, srebrny medal- druh Piróg Leszek, druh Chłopecki Krzysztof i druh Lipiński Dariusz, a brązowy medal druh Gręźlikowski Marcin, druh Rutkowski Jacek, druh Rudewicz Jarosław, druh Polkowski Tomasz i druh Polkowski Andrzej.

Odznakę „Strażak wzorowy" otrzymali druhowie: Sochalski Karol, Gręźlikowski Przemysław, Hinc Sylwester, Pacholec Piotr i Troczyński Marcin.

Odznakę „Za wysługę lat" otrzymali druhowie: Sylwester Rutkowski - odznaka za 50 lat, Wójec Henryk - odznaka za 50 lat, Lipiński Henryk - odznaka za 50 lat, Zienkiewicz Edward - odznaka za 45 lat, Lesiak Gabriel - odznaka za 45 lat i Sobczak Stanisław-odznaka za 30 lat.

Z okazji jubileuszu powstała nowa kronika, do której każdy chętnie się wpisywał oraz wystawa pięknie pokazująca minione 50 lat.

Dziękując gościom za wspólne świętowanie druhowie z OSP Mariany wręczyli okolicznościowe grawery. Otrzymali je: Burmistrz Miasta, ks. kapelan Marek Wysocki, sołtys Monika Piróg oraz pracownicy urzędu: dh Edyta Jasińska i dh Agnieszka Szewczyk. Również kapelani skierowali słowa podziękowań do mieszkańców Marian za wspaniałe przygotowanie ołtarza. Autorkami prac były: Kamila i Danuta Gajewskie, Jadwiga Zienkiewicz i Małgorzata Pacholec.

HISTORIA JEDNOSTKI OSP MARIANY

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianach powstała w 1967 r. z inicjatywy grupy osób miejscowej ludności, którzy stanowili sztab założycielski: Wójec Stefan - Prezes

Rutkowski Sylwester - Naczelnik, Piróg Feliks - Z-ca Naczelnika, Legan Eugeniusz (kierownik szkoły) - Sekretarz, Pacholec Stanisław - Skarbnik, Musiał Michał - Gospodarz

Rożyński Ksawery - założyciel z ramienia Komendy Powiatowej Straży Pożarniczych w Golubiu-Dobrzyniu.

Za pierwszorzędny cel nowa jednostka postawiła sobie służyć potrzebom ludzi. Od samego początku jednostka dbała o to, aby pozyskać sprzęt pożarniczy typowy na ówczesne czasy.

Znaczącym wydarzeniem w dziejach historii jednostki było rozpoczęcie - na początku lat 70-tych - budowy remizo-świetlicy w Marianach. Mieszkańcy wsi włączyli się czynnie do budowy obiektu - pomagając przy pracach murarskich. Remizo-świetlica stała się owocem dobra ludzi oraz miejscem strażackiej przystani i służby, a także miejscem licznych spotkań okolicznych mieszkańców. Uroczystość otwarcia remizy strażackiej odbyła się 4 czerwca 1972 roku. W dniu 30.01.1981 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy GLM-8 ŻUK, który służy jednostce do dnia dzisiejszego.

Bardzo ważnym, a zarazem doniosłym wydarzeniem w dziejach istnienia jednostki były obchody 25-lecia powstania OSP i nadania jednostce sztandaru. Odbyły się one 10 maja 1992 r. W latach 1971- 2009 funkcję Prezesa sprawował Druh Wójec Henryk. Od roku 2009 do chwili obecnej Funkcję Prezesa sprawuje druh Tomasz Wójec. Pozostali członkowie Zarządu to: druh Piróg Zbigniew - naczelnik, druh Polkowski Tomasz - sekretarz, druh Rutkowski Jacek - Skarbnik i druh Zienkiewicz Edward - Gospodarz

Obecnie jednostka zrzesza 18 członków zwyczajnych oraz 4 członków honorowych.

Jednostka wspomaga rozwój społeczności lokalnej oraz występuje w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując w nich od kilku lat czołowe miejsca. Poza stałymi obowiązkami i uroczystościami druhowie kultywują tradycje, realizują zadania w zakresie poprawy estetyki sołectwa oraz działają na rzecz społeczności lokalnej, biorąc aktywny udział w różnych inicjatywach społecznych oraz uroczystościach kościelnych, gminnych i strażackich.

 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_001.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_002.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_011.JPG50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_003.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_004.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_005.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_006.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_007.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_008.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_009.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_010.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_012.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_013.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_033.JPG50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_014.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_015.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_016.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_017.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_018.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_019.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_020.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_021.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_022.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_023.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_024.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_025.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_026.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_027.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_028.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_029.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_030.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_031.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_032.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_034.JPG
 50_lat_w_sluzbie_mariany_03_07_17_035.JPG
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!