Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.10.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2017/2018

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2017/2018 Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
26.07.2017

herb_000_30_03_15.jpgBurmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 można składać w terminie od dnia 21.08.2017 r. do dnia 15.09.2017 r., w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2017 r.

Jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona wyłącznie na potrzeby o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, skierowana do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
Wnioski należy pobierać i składać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim,
Plac Wolności 1 (Sekretariat biuro nr 2 lub Referat Organizacyjny biuro nr 1).

Druk wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.kowalewopomorskie.pl) w zakładce
e-Urząd- Karty usług Referat Organizacyjny - formularze OR-02S i F-OR-02S-1 [PDF] [ODT] [DOC]

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.
Jednocześnie informuję, że obowiązująca w powyższym zakresie jest Uchwała Nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie (http://www.bip.kowalewopomorskie.pl, http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl ).
z up. Burmistrza
mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy
(zamieszczono: 19.07.2017r.)
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!