Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świadczenia wychowawcze

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świadczenia wychowawcze Drukuj
Wpisał: Paulina Zielińska Pracownik MGOPS   
20.07.2017

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 winny zgłaszać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim tel. (56) 684 11 30 lub (56) 684 28 73.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów dostępne będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie tut. Ośrodka - Referat Świadczeń Rodzinnych.

Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów składanych na okres zasiłkowy 2017/2018 odbywać się będzie od 1 sierpnia 2017 r.

Realizacja świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 ) nastąpi:

  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., świadczenia wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2017 r. wypłacone zostaną do dnia 30 października 2017 r.
  • Natomiast w przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., świadczenia wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2017 r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2017 r.
  • Z kolei, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2017 r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2017 r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2017 r.
  • Tymczasem w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r., które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2017 r. wypłacone zostaną do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 rozpocznie się od 1 sierpnia 2017 r.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów do funduszu alimentacyjnego dostępne będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie   tut. Ośrodka.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!