Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow ABY ŻNIWA NIE PRZYNIOSŁY KRWAWYCH PLONÓW

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ABY ŻNIWA NIE PRZYNIOSŁY KRWAWYCH PLONÓW Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.07.2017

1.jpgUwaga rolniku!

Właśnie rozpoczął się czas wytężonej pracy dla rolników czyli żniwa. W pracach biorą udział całe rodziny. W tym najmłodsi. Nie możemy zapominać o zachowaniu szczególnej ostrożności przy obsłudze maszyn i narzędzi rolniczych, prawidłowym używaniu środków chemicznych, zabezpieczeniach przed zapyleniem i stworzeniu bezpiecznych warunków dla wszystkim uczestników prac polowych, w szczególności zaś dzieci.

Pamiętajcie również aby zapewnić dzieciom, które mają wakacje odpowiednią opiekę i bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących maszyn rolniczych. Najmłodsi bardzo często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie.

Temperatura, pośpiech oraz zmniejszona czujność sprzyjają pożarom. Strażacy przestrzegają, by wszystkie części mechaniczne maszyn były systematycznie smarowane i sprawdzane czy są sprawne. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy. Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie.

Uwaga kierowco!

Żniwa to czas, kiedy na drogach pojawiają się kombajny, ciągniki przewożące słomę i  inne maszyny rolnicze, siejące postrach wśród kierowców pojazdów osobowych. Gdy pojawiają się na wąskiej, wiejskiej drodze, niejednemu kierowcy przysparzają wiele stresu i obaw. Problemem są zwłaszcza kombajny z zamontowanym hederem.

Każda osoba kierująca pojazdem, a więc także maszyną rolniczą, zobowiązana jest do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i przepisów o ruchu drogowym, a także posiadania odpowiednich kwalifikacji i dopilnowania aby pojazd, którym się porusza, był odpowiednio oznaczony i spełniał określone wymogi technicznie, z których najważniejsze to sprawna i widoczna sygnalizacja świetlna, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz bezpieczna kabina. Ponadto, pojazd wolnobieżny, czyli taki, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z tyłu powinien mieć wyróżniający go odblaskowy trójkąt, widoczny nawet (a może zwłaszcza) w nocy. Jeśli chodzi o ciągnik rolniczy, podczas transportu na przyczepie siana, bel słomy czy innych ładunków, powinny być one odpowiednio zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem. Gdy ładunek wystaje więcej niż 0,5 m poza obrys pojazdu, musi być na końcu oznakowany. Szczegółowe wytyczne dotyczące przewożenia ładunków zawarte są w art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kolejną kwestią jest zakaz przewożenia na przyczepach ludzi, jeżeli nie są one do tego specjalnie dostosowane, czyli nie mają podwyższonych burt do 110 cm oraz przymocowanych siedzeń i drabinek umożliwiających bezpieczne wejście i zejście. Nie można też przewozić ludzi i przedmiotów na ładunku, gdyż grozi to ich upadkiem, a ponadto stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca powinien również pamiętać o tym, że jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania przez inne pojazdy.

Co z hederem?

Zgodnie z art. 66 ust 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Rolnik poruszający się kombajnem po drogach publicznych ma zatem obowiązek zdemontowania znajdującego się z przodu pojazdu hedera i przetransportowania go na specjalnym wózku. Warto w tym miejscu przypomnieć też, że Prawo o ruchu drogowym wskazuje, iż żaden pojazd poruszający się po drodze publicznej nie może zajmować więcej niż jednego pasa ruchu. Poruszanie się z zamontowanym z przodu kombajnu hederem powoduje, że kierujący łamie zasadę zajmowania tylko prawego pasa jezdni oraz dopuszczalnej normy szerokości pojazdu. Za to wykroczenie policjant może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

1.jpg
 zniwa_2.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!