Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
29.07.2017

500plus_29_07_17.jpgInformacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus" na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim przypomina, że wnioski o świadczenie wychowawcze realizowane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+" składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r.

Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do 31 października 2017 r.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku (ze spłatą za miesiąc październik )

  • w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku (ze spłatą za miesiące październik - listopad)

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - jest rok 2016. Uwzględniany będzie również bieżący dochód utracony i uzyskany.

Formularze wniosków dostępne będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie tut. Ośrodka - Referat Świadczeń Rodzinnych, oraz na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Składanie wniosków może odbywać się w następujących formach:

  • osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3, w biurze nr 10 - referat Świadczeń Rodzinnych,

  • elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa RPIPS na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl,

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny.

- Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP

Jednocześnie informuje, iż przyjmowane będą prawidłowo wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć:

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  [LINK]

Nadmienia się, iż załączniki potwierdzające wysokość uzyskanego w 2016 roku dochodu oraz zmiany sytuacji dochodowej, które nastąpiły w 2017 roku (utrata/uzysk), załączają osoby wnioskujące na pierwsze dziecko (z dochodem).

Sporządziła:
Kamila Gajewska
dn. 27.07.2017 r.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!