Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2017/2018

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2017/2018 Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
29.07.2017
Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim przypomina, że od 1 sierpnia br. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2017/2018.

Zgodnie z art. 21 ustawy wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata za miesiąc listopad 2017 r. następuje do 30 listopada 2017 r.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego następuje do dnia 31 grudnia tego roku (ze spłatą za miesiące październik - listopad)

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego - jest rok 2016. Uwzględniany będzie również bieżący dochód utracony i uzyskany.

Formularze wniosków dostępne będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie tut. Ośrodka - Referat Świadczeń Rodzinnych, oraz na stronie internetowej TUTAJ

Składanie wniosków może odbywać się w następujących formach:

  • osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3, w biurze nr 10 - Referat Świadczeń Rodzinnych,

  • drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3a, opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuje, iż w przyjmowane będą prawidłowo wypełnione wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

Sporządziła:
Kamila Gajewska,

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!