Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.08.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dożynki 2017- Oni nas reprezentują

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dożynki 2017- Oni nas reprezentują Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.08.2017
dozynki2017_09_08_17_00.jpgTradycją polskiego święta plonów czyli popularnych DOŻYNEK jest funkcja Starostów Dożynek, którzy reprezentują środowisko rolników. Od 2005r. w gminie Kowalewo Pomorskie, czyli w gminie miejsko-wiejskiej wprowadzono również postać Gospodarzy Dożynek reprezentujących podmioty gospodarcze i ludzi aktywnych zawodowo. Jest to symboliczna konsolidacja terenów wiejskich i miejskich.
Rok 2017 jest rokiem wyjątkowym. Po raz pierwszy Dożynki odbędą się na obszarze wiejskim, czyli w parafii Chełmonie, która sama poprosiła o współorganizację tej uroczystości. W skład tej parafii wchodzą 4 wsie i to ich reprezentanci będą starostami i gospodarzami tegorocznego święta plonów.

Obecnie starostami dożynek są: Beata Piątek z Chełmonia i Krzysztof Błaszkiewicz z Lipienicy, natomiast gospodarzami dożynek: Magdalena Gadomska z Chełmońca i Wojciech Adamiak z Elgiszewa.

Pani Beata Piątek wspólnie z małżonkiem prowadzi 20 hektarowe gospodarstwo rolne. Produkcja roślinna to zboża, zaś zwierzęca to bydło opasowe i mleczne. Jednym z celów jest modernizacja budynków oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. Aktywnie udziela się na rzecz wsi. Współpracuje z sołtysem i radą sołecką, wspiera lokalną społeczność oraz dba o estetykę wsi. Cechuje ją zaangażowanie i chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Dumna mama 2 dzieci i babcia dwójki wnucząt. Nieliczne wolne chwile poświęca na czytanie książek.

Pan Krzysztof Błaszkiewicz wspólnie z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 50hekarów nastawione na produkcję bydła oraz zbóż. Wykonuje również usługi maszynami rolniczymi. Jako członek rady sołeckiej wsi Lipienica wspiera sołtysa w działaniach na rzecz estetyzacji wsi, rozwoju lokalnej społeczności i poprawie stanu dróg sołeckich. Aktywny działacz rady parafialnej oraz zarządu OSP Lipienica. Dumny ojciec 3 dzieci. Nieliczne wolne chwile spędza aktywnie z rodziną.

Pani Magdalena Gadomska - wraz z mężem Tomaszem prowadzi 31 hektarowe gospodarstwo rolne. Absolwentka prawa na UMK. W samorządzie gminy pełni funkcję zastępcy kierownika odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków unijnych. Jako prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu z udziałem środków unijnych, a jako członek rady sołeckiej wsi Chełmoniec zainspirowała zmiany mające na celu lepsze życie mieszkańców. Wspierała zadania, dzięki którym sołectwo odniosło sukcesy w konkursach ekologicznych. Działając w Społecznej Radzie Kultury dba o rozwój środowiska wiejskiego. Dumna mama dwóch córek- pasjonatek szachów.

Pan Wojciech Adamiak - żonaty, ojciec dwóch córek. Z wykształcenia pedagog. Nauczyciel języka angielskiego. Od 17 lat mieszkaniec wsi Elgiszewo. Aktywny członek rady parafialnej, działający na rzecz lokalnej społeczności. Bliskie jego sercu są wartości rodzinne i tradycje polskiej wsi. Nieliczne wolne chwile spędza na działce lub spacerując podziwia okoliczną przyrodę.

W dniu 28 lipca br. współorganizatorzy oraz Gospodarze i Starostwie Dożynek spotkali się, aby omówić przygotowania i przebieg uroczystości.

 dozynki2017_09_08_17_01.jpg
 dozynki2017_09_08_17_02.jpg
 dozynki2017_09_08_17_03.jpg
 dozynki2017_09_08_17_04.jpg
 dozynki2017_09_08_17_05.jpg
 dozynki2017_09_08_17_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!