Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.08.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżety sołeckie na rok 2018

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżety sołeckie na rok 2018 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.08.2017
zebrania_small_napole_22_08_2017.jpgSierpień i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2018r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już dziewiąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim.

Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20% wydatków. Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59tys.zł., za 2011- 62tys, za 2012 - prawie 94tys.zł. za 2013 - prawie 96tys., za 2014 - 100tys, za 2015- 112tys, a za 2016r. grozi nam kwota ok. 106tys.zł. Decyzją burmistrza, po konsultacjach z sołtysami i radnymi wszystkie nagrody trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.

Sprawozdanie za 2016 zostało złożone do ministerstwa finansów. Czekamy na weryfikację. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Nowy fundusz wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji- podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski- Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od kilkunastu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Budżet sołecki to dobra praktyka. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzielą środki, a sołtys z radą sołecką realizuje uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Mieszkańcy mogą decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze. Biorą odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażują się w życie wsi.

Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2018 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota prawie pół miliona. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby  mieszkańców. Najmniej liczne sołectwo - Mariany (159 osób) dysponuje kwotą 14tys.zł, natomiast największe - Wielkie Rychnowo (747 osób) dzieli ok. 37tys.zł.   

Korzystając z okazji na zebraniach mieszkańcy dokonają również przesunięć w środkach budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków (remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Zebranie to dobra okazja do przekazania bloku informacji. Dokonuje tego opiekun danego sołectwa, którym jest pracownik urzędu. W pigułce przypomina zasady i przepisy prawa z zakresu wycinki drzew, usuwania azbestu czy barszczu sosnowskiego, utrzymania dróg, przeciwdziałania bezdomności zwierząt i chorobom zwierząt hodowlanych, remontów mienia gminnego czy form zgłaszania awarii oświetleniowych itp.  

Jako pierwsze swoje zebranie odbyło w dniu 09.08. sołectwo Chełmonie. Sołtys Piotr Bender wraz z radą sołecką zaproponowali, a mieszkańcy w budżecie na 2018 w wysokości 19tys.zł. zabezpieczyli środki na utrzymanie dróg gminnych, świetlicy i zabawy integracyjne. Wygospodarowano również wsparcie dla placówek oświatowych. Sołectwo szczególnie dba o świetlicę wiejska, bo jest źródłem ich dodatkowego dochodu. W tym roku, aby ograniczyć koszty ogrzewania, wymienili pokrycie dachowe, a i obiekt zyskał na tym wizualnie. Kwota za remont - 27tys. jest spłacana przez sołectwo w ratach. Chełmonie jest jedną z czterech wsi będących współorganizatorem dożynek gminno- parafialnych. Na zebraniu omówiono zadania jakie do dnia dożynek należy zrealizować.

Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował sołectwu zaangażowania w uroczystość dożynkową. Poinformował o planach samorządu co do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Bielsk- Chełmonie- cmentarz, którą wpisano w zadania w ramach środków z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zaapelował o dbanie o pobocza dróg asfaltowych jak również o przyszłe chodniki wzdłuż dróg powiatowych.

W zebraniu uczestniczyli również: ks. proboszcz Zdzisław Szauer, wicestarosta Franciszek Gutowski i radny Michał Klafczyński.

spotkanie.jpgSołectwo Elzanowo podzieliło swój budżet 11 sierpnia. Sołtys Gabriel Gimiński i rada sołecka zaproponowali, a zebranie przyjęło, aby kwotę 19.000zł. praktycznie w całości przeznaczyć na utrzymanie dróg we wsi. Nie zapomniano o zabezpieczeniu środków na utrzymanie chodnika i terenów zielonych, strażaków i szkoły.

Mieszkańcy przygotowują się do odbioru najważniejszej od lat inwestycji czyli modernizacji drogi, która właśnie dobiegła końca. Koszt inwestycji prawie 1mln.200tys., z czego sołectwo zabezpieczyło na ten cel kwotę 48tys.zł.

Na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom Elzanowa za bardzo dobrą gospodarkę odpadami. Sołectwo osiągnęło 99,69% ściągalności i zajmuje drugą lokatę na 23 wsie. Zachęcił do zorganizowania festynu, gdyż taka forma najlepiej  integruje mieszkańców. 

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg

W dniu 18 sierpnia zebranie odbyło się w sołectwie Napole (wieś Borek, Podborek i Napole). Mieszkańcy w budżecie na 2018 w wysokości 19tys.zł. zabezpieczyli środki na utrzymanie dróg gminnych (8tys.) i zabawy integracyjne. Wygospodarowano również wsparcie dla placówek oświatowych, kolarzy oraz strażaków z OSP Pluskowęsy. Sołectwo zdecydowało się przestawić gablotę, aby zawarte w niej informacje były bardziej dostępne.

Samorząd gminy w zebraniu reprezentowała Sekretarz Gminy Ewa Bąk. Zabierając głos  zaapelowała o utrzymanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w odpowiedniej kulturze. Poruszyła temat gospodarki odpadami i bezdomnych psów. Sołtys Jerzy Łukiewski pochwalił się wykonanym Witaczem.

zebrania_napole_22_08_2017.jpg

21.08- mieszkańcy wsi Nowy Dwór  największe środki z budżetu, który wyniesie 18tys. przekazali na utrzymanie dróg (80%). Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych,  straży, szkole i sportowcach. Sołectwo w tym roku wykonało z prywatnych środków figurkę Matki Boskiej Jasnogórskiej. Samorząd Gminy rozpoczął najważniejszą inwestycję dla wsi. Do końca września utwardzony będzie dwukilometrowy odcinek drogi Borówno- Nowy Dwór. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za włączanie się w akcje społeczne m.in. w ufundowanie figurki, uporządkowanie cmentarza, utworzenie zieleńca w centrum wsi oraz udział w konkursach ekologicznych. 

nowy_dwor_01.jpg
 nowy_dwor_02.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!