Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżety sołeckie na rok 2018

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżety sołeckie na rok 2018 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.10.2017
sierakowozebranie_00_041017.jpgSierpień i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2018r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już dziewiąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim.
(aktualizacja: zebranie 22 września mieszkańców Sołectwa Sierakowo)

Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20% wydatków. Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59tys.zł., za 2011- 62tys, za 2012 - prawie 94tys.zł. za 2013 - prawie 96tys., za 2014 - 100tys, za 2015- 112tys, a za 2016r. grozi nam kwota ok. 106tys.zł. Decyzją burmistrza, po konsultacjach z sołtysami i radnymi wszystkie nagrody trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.

Sprawozdanie za 2016 zostało złożone do ministerstwa finansów. Czekamy na weryfikację. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Nowy fundusz wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji- podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski- Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od kilkunastu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Budżet sołecki to dobra praktyka. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzielą środki, a sołtys z radą sołecką realizuje uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Mieszkańcy mogą decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze. Biorą odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażują się w życie wsi.

Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2018 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota prawie pół miliona. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby  mieszkańców. Najmniej liczne sołectwo - Mariany (159 osób) dysponuje kwotą 14tys.zł, natomiast największe - Wielkie Rychnowo (747 osób) dzieli ok. 37tys.zł.   

Korzystając z okazji na zebraniach mieszkańcy dokonają również przesunięć w środkach budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków (remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Zebranie to dobra okazja do przekazania bloku informacji. Dokonuje tego opiekun danego sołectwa, którym jest pracownik urzędu. W pigułce przypomina zasady i przepisy prawa z zakresu wycinki drzew, usuwania azbestu czy barszczu sosnowskiego, utrzymania dróg, przeciwdziałania bezdomności zwierząt i chorobom zwierząt hodowlanych, remontów mienia gminnego czy form zgłaszania awarii oświetleniowych itp.  

Jako pierwsze swoje zebranie odbyło w dniu 09.08. sołectwo Chełmonie. Sołtys Piotr Bender wraz z radą sołecką zaproponowali, a mieszkańcy w budżecie na 2018 w wysokości 19tys.zł. zabezpieczyli środki na utrzymanie dróg gminnych, świetlicy i zabawy integracyjne. Wygospodarowano również wsparcie dla placówek oświatowych. Sołectwo szczególnie dba o świetlicę wiejska, bo jest źródłem ich dodatkowego dochodu. W tym roku, aby ograniczyć koszty ogrzewania, wymienili pokrycie dachowe, a i obiekt zyskał na tym wizualnie. Kwota za remont - 27tys. jest spłacana przez sołectwo w ratach. Chełmonie jest jedną z czterech wsi będących współorganizatorem dożynek gminno- parafialnych. Na zebraniu omówiono zadania jakie do dnia dożynek należy zrealizować.

Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował sołectwu zaangażowania w uroczystość dożynkową. Poinformował o planach samorządu co do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Bielsk- Chełmonie- cmentarz, którą wpisano w zadania w ramach środków z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zaapelował o dbanie o pobocza dróg asfaltowych jak również o przyszłe chodniki wzdłuż dróg powiatowych.

W zebraniu uczestniczyli również: ks. proboszcz Zdzisław Szauer, wicestarosta Franciszek Gutowski i radny Michał Klafczyński.

spotkanie.jpg

Sołectwo Elzanowo podzieliło swój budżet 11 sierpnia. Sołtys Gabriel Gimiński i rada sołecka zaproponowali, a zebranie przyjęło, aby kwotę 19.000zł. praktycznie w całości przeznaczyć na utrzymanie dróg we wsi. Nie zapomniano o zabezpieczeniu środków na utrzymanie chodnika i terenów zielonych, strażaków i szkoły.

Mieszkańcy przygotowują się do odbioru najważniejszej od lat inwestycji czyli modernizacji drogi, która właśnie dobiegła końca. Koszt inwestycji prawie 1mln.200tys., z czego sołectwo zabezpieczyło na ten cel kwotę 48tys.zł.

Na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom Elzanowa za bardzo dobrą gospodarkę odpadami. Sołectwo osiągnęło 99,69% ściągalności i zajmuje drugą lokatę na 23 wsie. Zachęcił do zorganizowania festynu, gdyż taka forma najlepiej  integruje mieszkańców. 

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg

W dniu 18 sierpnia zebranie odbyło się w sołectwie Napole (wieś Borek, Podborek i Napole). Mieszkańcy w budżecie na 2018 w wysokości 19tys.zł. zabezpieczyli środki na utrzymanie dróg gminnych (8tys.) i zabawy integracyjne. Wygospodarowano również wsparcie dla placówek oświatowych, kolarzy oraz strażaków z OSP Pluskowęsy. Sołectwo zdecydowało się przestawić gablotę, aby zawarte w niej informacje były bardziej dostępne.

Samorząd gminy w zebraniu reprezentowała Sekretarz Gminy Ewa Bąk. Zabierając głos  zaapelowała o utrzymanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w odpowiedniej kulturze. Poruszyła temat gospodarki odpadami i bezdomnych psów. Sołtys Jerzy Łukiewski pochwalił się wykonanym Witaczem.

zebrania_napole_22_08_2017.jpg

21.08- mieszkańcy wsi Nowy Dwór  największe środki z budżetu, który wyniesie 18tys. przekazali na utrzymanie dróg (80%). Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych,  straży, szkole i sportowcach. Sołectwo w tym roku wykonało z prywatnych środków figurkę Matki Boskiej Jasnogórskiej. Samorząd Gminy rozpoczął najważniejszą inwestycję dla wsi. Do końca września utwardzony będzie dwukilometrowy odcinek drogi Borówno- Nowy Dwór. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za włączanie się w akcje społeczne m.in. w ufundowanie figurki, uporządkowanie cmentarza, utworzenie zieleńca w centrum wsi oraz udział w konkursach ekologicznych. 
nowy_dwor_01.jpg
 nowy_dwor_02.jpg

23.08. odbyło się zebranie w Pruskiej Łące. Sołtys Zbigniew Manikowski i mieszkańcy kwotę prawie 26tys.zł. w całości przeznaczyli na utrzymanie dróg w sołectwie. Mają ich największą ilość. Po zakończeniu procedury uroczyście odsłonięto kolejną pamiątkową tabliczkę Zasłużony dla sołectwa Pruska Łąka. Tego zaszczytu doznał w dniu zebrania śp. Walenty Orłowski- wieloletni sołtys, prezes straży oraz społecznik. Zabierając głos Burmistrz Andrzej Grabowski pogratulował inicjatywy uhonorowywania wyjątkowych współmieszkańców. Dumą sołectwa jest świetlica wiejska. Przynosi dochody większe niż budżet sołecki, które są wykorzystywane na potrzeby wsi, m.in. na imprezy integracyjne, budowę boiska i pielęgnację terenów zielonych. Mieszkańcy w dyskusji podkreślali problemy jakie mają z podrzucanymi odpadami oraz bezpańskimi psami jakie wypuszczane są w pobliskim lasku.

soleckie_zebranie_pruska_laka_24_08_2017.jpg

Sołectwo Mariany obradowało 24.08. Jest to jedno z najmniejszych i najmniej licznych sołectw. Ma przez to najmniejszy budżet. Plusem tej wsi jest też najkrótsza sieć dróg gminnych- 3km., gdzie np. inne mają nawet 19km. Jest to również jedyne sołectwo w gminie, które ma wszystkie drogi gminne utwardzone.

Dzieląc budżet na rok 2018 w wysokości 14tys.zł. zabezpieczono środki na utrzymanie dróg, olej opałowy, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz na dożynki sołeckie. W mijającym roku lokalna jednostka świętowała 50-lecie istnienia, a samorząd rozpoczął rozbudowę świetlicy wiejskiej, która ma zakończyć się w lutym 2018r. W czasie zebrania podsumowano tegoroczny jubileusz. Były podziękowania i zapewnienia dalszej współpracy.

 zabranie_sol_mariany_250817_01.jpg
 zabranie_sol_mariany_250817_02.jpg
 zabranie_sol_mariany_250817_03.jpg

25.08. we wsi Srebrniki, sołtys Danuta Wojciechowska i mieszkańcy sprawnie podzielili kwotę 19.338zł. Największą pulę- prawie 80% przekazano na modernizacja i utrzymanie dróg. Zagwarantowano środki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (media, przeglądy techniczne zobligowane prawem budowlanym), zieleńce i organizację imprez sołeckich.

Zebrani bez głosu sprzeciwu zaopiniowali pozytywnie wniosek mieszkańca o sprzedaż mu części działki gminnej na powiększenie swojej nieruchomości.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przypomniał zasady modernizacji dróg gminnych. Przedstawił na jakim etapie jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej, która powstanie w ramach środków z ZIT oraz modernizacja świetlicy wiejskiej. Uczestnicy zapoznali się z uzgodnionym przez radę sołecką zakresem prac remontowych w świetlicy.

zabranie_sol_srebrniki_250817_01.jpg
 zabranie_sol_srebrniki_250817_02.jpg
 zabranie_sol_srebrniki_250817_03.jpg
 zabranie_sol_srebrniki_250817_04.jpg

W dniu 28.09. mieszkańcy wsi Pluskowęsy podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w przyszłym roku. Z kwoty ponad 23tys. najwięcej przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych (ok. 60%). Środki zostały zabezpieczone również na doposażenie szkół, sportowców, spotkanie integracyjne, utrzymanie chodnika i świetlicy wiejskiej. Jak co roku na pomoc finansową mogła liczyć też miejscowa jednostka OSP. Mieszkańcy zdecydowali wesprzeć ich kwotą 1200zł. za co otrzymali podziękowania od prezesa, strażaków i radnego.

Sołtys Katarzyna Jaguś podziękowała Burmistrzowi Miasta za nowy plac przed budynkiem świetlicy. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował aktywności (udział w konkursach dożynkowych i w imprezach integracyjnych) i współpracy. Przypomniał zasady modernizacji dróg i ustawiania lamp solarowych. W przyszłym roku w sołectwie zmodernizowana będzie droga Pluskowęsy- Napole.

zebranie_pluskowesy_300817_01.jpg
 zebranie_pluskowesy_300817_02.jpg
Sołectwo Bielsk obradowało 31.08. dzieląc 22.600 zł budżetu na rok 2018. Największą sumę zabezpieczono na utrzymanie dróg (80%), utrzymanie świetlicy wiejskiej, oraz spotkania integracyjne mieszkańców. Nie zapomniano również o dofinansowaniu dla jednostki OSP w Kowalewie Pomorskim z przeznaczeniem na zakup samochodu. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował Sołtys Agnieszce Reiwer oraz mieszkańcom za udział w  ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie gminy. Pogratulował chęci do współpracy i licznych osiągnięć w konkursach gminnych m.in. „Przywracamy urok naszej gminie", „witacz dożynkowy" oraz „turniej sołecki". Dodał, że społeczeństwo ma szansę integrować się na wielu spotkaniach sołeckich organizowanych przez Sołtys wsi i Radę Sołecką m.in. dzień kobiet, dożynki, festyn rodzinny. Na zakończenie zebrania Sołtys podziękowała mieszkańcom za wkład pracy przy organizacji wielu przedsięwzięć, za bezinteresowną pomoc oraz chęć współpracy, a burmistrzowi za dofinansowanie zakupu ław.
zebranie_bielsk_310917_01.jpg
 zebranie_bielsk_310917_02.jpg
 zebranie_bielsk_310917_03.jpg
 zebranie_bielsk_310917_04.jpg

W dniu 1.09. mieszkańcy sołectwa Wielka Łąka podzielili środki na rok przyszły. W 2018 sołectwo dysponować będzie kwotą ok. 37tys.zł. Przeznaczy ją na utrzymanie dróg, chodnika, wiaty przystankowej, zieleńców, krzewienie kultury (zabawy integracyjne), krzewienie sportu (udział w turniejach) oraz na doposażenie szkół. Sołectwo w tym roku wykonało połowę płyty tanecznej na własne potrzeby. Z budżetu na 2018r. wykonają drugą połowę. Powstanie miejsce do wspólnych spotkań i zabaw. Mieszkańcy w dyskusji najwięcej czasu poświęcili bezpieczeństwu pieszych. Rozmawiano o chodnikach przy krajówce i drodze powiatowej, o potrzebie ustawienia świateł na przejściach i krzyżówkach z krajówką.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przekazał informacje na jaki etapie znajdują się starania samorządu w temacie modernizacji dróg powiatowych, ustawienia lamp i budowy chodników. Poinformował, że wspólnie ze starostwem powiatowym rozpoczęli budowę czterech odcinków chodnika przy drogach powiatowych w tej wsi. Obecny na zebraniu wicestarosta Franciszek Gutowski poinformował o planach powiatu w stosunku do modernizacji dróg powiatowych. Wg ich wstępnej oceny droga na Józefat jest jedną z tych w najgorszym stanie i wymagających gruntownego remontu.

zebranie_w_laka_020917_01.jpg
 zebranie_w_laka_020917_02.jpg
 zebranie_w_laka_020917_03.jpg
 zebranie_w_laka_020917_04.jpg

 

04.09. na zebraniu w Lipienicy podzielono wprawnie budżet  w wys. ok. 14tys.zł wg potrzeb. Wieś ta ma jedną, krótką drogę gminną, dlatego w budżecie kwota na utrzymanie dróg nie była zbyt imponująca. Największe pieniądze wieś przeznaczy na utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych, wsparcie dla lokalnej jednostki OSP i dla piłkarzy oraz na potkania integracyjne. Sołtys Waldemar Błach przedstawił możliwości zainstalowania w świetlicy wiejskiej systemu grzewczego z funkcją klimatyzacji. Temat ten ma być dokładnie zgłębiony przez specjalistów, aby wybrać odpowiedni dla tej świetlicy system. Poinformował również, że sołectwo wygrało przetarg na ciągnik do koszenia trawy, który ogłosił klub LKS. Sprzęt wymaga naprawy, ale będzie długo służył dla wsi obcinając boisko i pobocza.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował piłkarzom, strażakom i społecznikom wielu nagród jakie zdobyli w turniejach sprawnościowych i konkursach dożynkowych. Do gratulacji przyłączył się radny Michał Klafczyński.

zebr_lipenica_040917_01.jpg
 zebr_lipenica_040917_02.jpg
 zebr_lipenica_040917_03.jpg
 zebr_lipenica_040917_04.jpg

 

05.09.- budżet wsi Zapluskowęsy w kwocie 16.000zł, mieszkańcy na zebraniu sprawnie podzielili. Praktycznie większość środków sołtys Jan Trzciński wraz z radą sołecką zaplanowali na przyszłoroczne dofinansowanie podbudowy drogi na Martyńcu w kierunku Sierakowa. Nie zapomniano również o strażakach. OSP Kowalewo otrzymało wsparcie w wys. 1500zł do zakupu samochodu. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poinformował, że do końca listopada w tej wsi powstanie chodnik wzdłuż drogi powiatowej od chodnika w granicach miasta do wiaty przystankowej w Zapluskowęsach. Koszt zadania w 100% pokryje budżet gminy. Radny Marcin Dunajski zachęcał do większej dyskusji i wymiany uwag co do przyszłości tej wsi.

 zebr_zaplusk_070917_01.jpg
 zebr_zaplusk_070917_02.jpg
zebr_zaplusk_070917_03.jpg
 zebr_zaplusk_070917_04.jpg

 

W dniu 06.09. mieszkańcy wsi Szychowo podzielili budżet w wysokości prawie 17,7tys. Z tej kwoty największa pule przeznaczyli na utrzymanie dróg. Wsparli również strażaków, panie z Koła Kobiet Kreatywnych jak i ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Po długiej dyskusji mieszkańcy odstąpili od ustawienia lampy ulicznej przy wyjeździe na drogę krajowa jak i od ustawienia koszy na śmieci wzdłuż chodnika. Decyzje te są podyktowane zbyt wysokimi kosztami. Lampa kosztuje ok. 15tys.zł. zaś ustawienie koszy wiązać się będzie z podrzucaniem śmieci przez przejeżdżających. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za dbanie o chodnik i o pobocza.

 zebr_szychowo_070917_01.jpg
 zebr_szychowo_070917_02.jpg
 zebr_szychowo_070917_03.jpg
 zebr_szychowo_070917_04.jpg

 

6 września br. budżet podzielili mieszkańcy sołectwa Kowalewo Pomorskie. Spotkali się tu rolnicy mający grunty i zamieszkujący na obszarze miasta. W czasie obrad sprawnie podzielono kwotę ponad 26.400zł. Priorytetem są drogi. Mieszkańcy przygotowują się do modernizacji ulicy 1-go Maja od drogi powiatowej do ul. Kościuszki w obrębie miasta, natomiast na terenie sołectwa układać będą asfalt na nieutwardzonej części ul. Gł. Dworzec. W budżecie sołeckim tej wsi nie zabrakło środków na wsparcie organizacji i instytucji. Na dobre serce mogą liczyć harcerze, panie z KGW, strażacy i sportowcy.

sol_kowalewo_080917_01.jpg
 sol_kowalewo_080917_02.jpg

 

W dniu 7 września br. w sołectwie Kiełpiny podzielono budżet oraz środki z wynajmu świetlicy wiejskiej. Budżet sołecki w wysokości prawie 17tys.zł postanowili, przede wszystkim, przeznaczyć na utrzymanie dróg w sołectwie (zakup kamienia, odśnieżanie, usługi równiarką), na wydatki związane z utrzymaniem obiektu remizo-świetlicy (media, przeglądy techniczne, utrzymanie terenów zielonych), doposażenie OSP Kiełpiny i Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach i integrację mieszkańców wsi. Podczas zebrania sołtys Wiesław Kraśniewski przedstawił sprawozdanie z wydatkowanych środków w okresie od stycznia do września i wykonanych prac. Świetlica jest odmalowana i ma nową klimatyzację. Zawisna jeszcze w niej dodatkowe kaloryfery. Poinformował o planach wymiany desek na pomoście. Wspólnie z paniami z KGW w roku przyszłym planują zmianę systemu grzania wody w kuchni jak i jej doposażenie. Świetlica w Kiełpinach jest jedną z najliczniej wypożyczanych. Jej wygląd musi być reprezentacyjny, a wyposażenie zachęcające i nowoczesne.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przypomniał zasady ustawiania lamp solarowych i zaapelował o dbanie o rowy melioracyjne i pobocza. Do apelu przyłączyli się przedstawiciele spółki wodnej: Ryszard Świętalski i Jerzy Kazimierkiewicz.

 sol_kielpiny_080917_01.jpg
 sol_kielpiny_080917_03.jpg
 sol_kielpiny_080917_02.jpg
 sol_kielpiny_080917_04.jpg

 

W dn. 08.09.2017 r. mieszkańcy Piątkowa jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez sołtysa wsi Marylenę Lewandowską projekt budżetu. W kwocie 18032,88 zł zabezpieczono środki na utrzymanie dróg gminnych, spotkania integracyjne, utrzymanie zieleni, doposażenie placówek oświatowych oraz jednostki OSP.

W dyskusji omówiono najpilniejsze potrzeby sołectwa, tj. budowę świetlicy oraz destruktowanie dróg gminnych. Sołtys apelowała o utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni przy prywatnych nieruchomościach oraz o nie pozostawianie bez nadzoru czworonogów.

Opiekun sołectwa pogratulowała zdobycia przez Sołectwo licznych nagród w tegorocznych Dożynkach, w tym I miejsca w konkursie sprawnościowym sołectw, I miejsca oraz nagrody publiczności za wieniec i IV miejsca za witacz dożynkowy.

zebr_sol_piatkowo_110917_01.jpg
 zebr_sol_piatkowo_110917_02.jpg
 zebr_sol_piatkowo_110917_03.jpg

W dniu 11 września odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Frydrychowo podczas, którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2018 w łącznej kwocie 24.746,41 zł.

Z tej kwoty największą część środków mieszkańcy przeznaczyli na utrzymanie dróg.

Środki zostały zabezpieczone również na doposażenie szkoły, spotkanie integracyjne i utrzymanie chodnika. Jak co roku na pomoc finansową mogła liczyć też jednostka OSP z Pluskowęs, mieszkańcy zdecydowali się wesprzeć ich kwotą 1.500,00 zł.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za bardzo dobrą gospodarkę odpadami. W rankingu ściągalności opłat sołectwo zajmuje jedno z czołowych miejsc. Wyjaśnił również na jakim etapie jest modernizacja drogi w miejscowości Frydrychowo oraz poruszył temat bezdomnych psów.

zebranie_frydrychowo_01_12_09_17.jpg
 zebranie_frydrychowo_02_12_09_17.jpg
 zebranie_frydrychowo_04_12_09_17.jpg
 zebranie_frydrychowo_03_12_09_17.jpg

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się zebranie sołectwa Wielkie Rychnowo. Sołtys Zdzisław Czarnomski wraz z radą sołecką zebrali mieszkańców, żeby podzielić środki sołeckie na 2018 r. Kwotę 36.963,49 zł podzielono na utrzymanie dróg w sołectwie: 29663,49 zł; Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej (wieniec dożynkowy: 300,00 zł, dzień dzień dziecka: 500,00 zł, Imprezy integracyjne 3500,00 zł), krzewienie kultury fizycznej (UKS Sokół)-1500,00 zł, doposażenie jednostki OSP w Wielkim Rychnowie- 1500,00 zł. Środki z wynajmu świetlicy przeznaczone zostaną na utrzymanie i eksploatację świetlicy wiejskiej. W planie zebrania było podjęcie uchwały w sprawie powstania kapliczki. Z uwagi na małą frekwencję samych zainteresowanych podjęcie uchwały przeniesiono na kolejne zebranie.

Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował mieszkańcom, że potrafili właściwie rozplanować budżet sołecki i pomimo wielu potrzeb 80 % budżetu przeznaczone zostało na remonty dróg.

W zebraniu uczestniczyli również nowo wybrana p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie Julia Szczepańska oraz radna Małgorzata Szczepańska -Zillmann.

zebranie_rychnowo_130917_01.jpg
 zebranie_rychnowo_130917_02.jpg
 zebranie_rychnowo_130917_03.jpg

W dniu 13.09.2017 r. odbyło się zebranie sołectwa Mlewiec. Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany przez Sołtysa Jerzego Śliwkę projekt budżetu na 2018 r. W kwocie 15.339,65 zł zabezpieczono środki na utrzymanie dróg gminnych, spotkania integracyjne (dzień Dziecka, Gwiazdka), utrzymanie zieleni, na wydatki związane z utrzymaniem obiektu remizo-świetlicy (media, przeglądy techniczne, zakup oleju opałowego) oraz na doposażenie jednostki OSP, Szkoły Podstawowej
w Mlewcu a także na rozwój kolarstwa na terenie gminy. Środki z wynajmu świetlicy przeznaczone zostaną na utrzymanie i eksploatację świetlicy wiejskiej.

Samorząd Gminy w zebraniu reprezentowała Doradca-Pełnomocnik Burmistrza Pani Ilona Rybicka. Zabierając głos podziękowała Panu Sołtysowi i mieszkańcom za organizację dożynek parafialnych wspólnie z Sołectwem Srebrniki oraz imprez dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki. Zaapelowała
o mobilizację w dokonywaniu opłat związanych z gospodarowaniem odpadów. Pani Ilona poruszyła także temat bezdomnych psów.

zebrmlewiec_01_15_09_17.jpg
 zebrmlewiec_02_15_09_17.jpg
 zebrmlewiec_03_15_09_17.jpg

Sołectwo Chełmoniec obradowało, w dniu 14 września 2017 r. Na zebraniu podzielono budżet na 2018 r. - wynoszący 17.525,46 zł. Największe środki z budżetu w wysokości 10.025,46 zł przeznaczono na utrzymanie dróg w sołectwie, w tym zabezpieczono kwotę na spłatę kamienia niezbędnego przy przebudowie drogi relacji: Chełmoniec-Gapa-Bielsk. Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych, utrzymaniu obiektu świetlicy oraz doposażeniu jednostek oświatowych.

Obecna na zebraniu p. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza, w imieniu p. Burmistrza m.in. podziękowała wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Sołectwa Chełmoniec za odpowiedzialność i trud jaki ponieśli przy współorganizacji Dożynek Parafialno-Gminnych w Chełmoniu. Ponadto poruszyła temat: gospodarki odpadami, bezpańskich psów, wykaszania rowów przydrożnych przy własnych nieruchomościach oraz zmiany nazwy ulicy z 23 stycznia na 1 stycznia (ustawowa zmiana ulicy).

Z kolei sołtys p. Zbigniew Zabielski podziękował mieszkańcom za  wykonanie witacza i ozdoby dożynkowej, które zostały doceniane i nagrodzone na tegorocznych Dożynkach.

zebraniechelmoniec_180917_01.jpg
 zebraniechelmoniec_180917_02.jpg
 zebraniechelmoniec_180917_03.jpg
 zebraniechelmoniec_180917_04.jpg

Mieszkańcy Borówna na zebraniu w dniu 20 września uczcili chwilą ciszy pamięć śp. Teresy Grzelak oraz śp. Bogdana Ziębińskiego, których uroczystości pogrzebowe miały miejsce w ostatnich dniach. Społecznicy ci w minionych latach działali w radzie sołeckiej lub w komisji rewizyjnej. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za zaangażowanie mieszkańców w prace poprawiające wizerunek wsi. Pochwalił wspaniale przygotowana uroczystość odbioru drogi Borówno- Nowy Dwór i chodnika przy drodze powiatowej. Zachęcał o dalszą walkę o trzeci etap chodnika, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie dojść do kościoła, szkoły czy na cmentarz do Wielkiej Łąki. Do podziękowań i życzeń przyłączyła się radna Justyna Wontorowska

Dzieląc budżet na rok 2018 mieszkańcy w kwocie 23,5tys.zł. największą pozycję zagwarantowali na drogi. Nie zapomnieli o strażakach, wieńcu dożynkowym i o spotkaniach integracyjnych. Padła deklaracja obowiązkowego udziału w konkursie na Witacza Dożynkowego.

zebranie_borowno_210917_01.jpg
 zebranie_borowno_210917_02.jpg
 zebranie_borowno_210917_03.jpg
 zebranie_borowno_210917_04.jpg
 zebranie_borowno_210917_05.jpg
 zebranie_borowno_210917_06.jpg

W dniu 22 września sołectwo Sierakowo podsumowało miniony rok i ustaliło plan działania na 2018. Sołtys Marta Pawlik - Śliwa wraz z Radą Sołecką przedstawili propozycje podziału funduszu, a zebranie jednogłośnie przyjęło. Największe środki z budżetu, który wyniesie 21 233,52 zł przekazali na utrzymanie dróg (73%). Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych czy miejscowej jednostce OSP. Sołectwo szczególnie dba o świetlicę wiejską, która jest źródłem ich dodatkowego dochodu. Podczas zebrania odbyły się również wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

Samorząd Gminy w zebraniu reprezentowała Sekretarz Gminy - Pani Ewa Bąk. Zabierając głos podziękowała mieszkańcom za udział w ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie gminy, a także za organizacje wielu uroczystości w sołectwie. Ponadto poruszyła temat: gospodarki odpadami, bezpańskich psów, zmiany nazwy ulicy z 23 stycznia na 1 stycznia (ustawowa zmiana nazwy ulicy) oraz zasygnalizowała zmiany w oświacie. Wyjaśniła również na jakim etapie jest modernizacja drogi.

Obecny na zebraniu dzielnicowy asp. sztab. Przemysław Siwiec prosił o zachowanie bezpieczeństwa w każdej sytuacji, apelował o nie pozostawianie swojego mienia bez odpowiedniego zabezpieczenia. Zwrócił uwagę na coraz liczniejsze próby wyłudzeń. Ponadto poinformował o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i o możliwości zaznaczania wszelkiego typu zagrożeń które spotykamy.

sierakowozebranie_01_041017.jpg
sierakowozebranie_02_041017.jpg
sierakowozebranie_03_041017.jpg

Jako ostatnie swoje zebranie odbyli mieszkańcy wsi Mlewo. W dniu 29 września podzielili budżet w wysokości ponad 21tys.zł. Ponad połowa środków została przeznaczona na utrzymanie dróg, a pozostałe środki na integrację, wsparcie szkoły strażaków i utrzymanie świetlicy wiejskiej. Mijający rok był bardzo pracowity dla tej wsi. Samorząd gminy wykonał za prawie 800tys.zł. remont 2km. drogi, do którego sołectwo dołożyło kwotę 42tys.zł.

Podsumowując minione miesiące sołtys Ryszard Lipiński pochwalił się osiągniętymi sukcesami w konkursach gminny oraz podziękował mieszkańcom za pomoc w pracach porządkowych, w malowaniu elewacji świetlicy i za wykonanie wieńca dożynkowego. Sołectwo wzbogaciło się również o nowy komplet naczyń kuchennych oraz o nowe urządzenie klimatyzacyjne z funkcją ogrzewająco- chłodzącą.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wyjaśnił zasady trwałej modernizacji dróg. Podkreślał, że sołectwo przez minione 15 lat nigdy nie wnioskowało o ujęcie żadnej z dróg w uchwale trwałego modernizowania dróg gminnych. Wykonana w tym roku droga w kierunku Zelgna jest ich pierwszym zgłoszeniem.

 mlewozebranie_021017_01.jpg
 mlewozebranie_021017_02.jpg
 mlewozebranie_021017_03.jpg

soleckie_041017.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!