Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS   
11.08.2017
Z uwagi na toczącą się polemikę na forum Gazety Pomorskiej na temat „ Żulostwo na rynku i pod sklepem"  informuję ,iż  każdy obywatel  ma prawo  przebywać i przesiadywać w miejscu publicznym.  W miejscach publicznych  zabronione jest między innymi spożywanie  alkoholu,  leżenie, obnażanie, zanieczyszczanie, naganne zachowanie itp.  Dotyczy to każdego obywatela, nie tylko osoby bezdomnej, czy uzależnionej od alkoholu.

Pragnę  poinformować ,że  współpracujemy   w tym zakresie z Policją i ta współpraca układa się dobrze.   Jednakże  Policja jak i inne  służby nie mogą  nikomu zakazywać  przebywania  w  miejscu publicznym, o ile nie popełniają  czynu zabronionego. Niezgodne z prawem, ale i z elementarnymi  zasadami  humanitaryzmu jest oczekiwanie, żeby dla Policji sam status bezdomności  był kryterium, według którego ktoś może przebywać w publicznym miejscu czy też nie. Inna sprawa , gdy   osoby te  zachowują się w sposób naganny.

Wówczas to są podstawy do podejmowania  działań wobec tych osób, co  jest czynione nie tylko przez Policję, ale także przez  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odnosząc się do uwag  dotyczących zapachów i czystości niektórych  osób 

przesiadujących  w miejscach publicznych informuję ,iż w  wyniku działań podjętych przez  tut. Ośrodek Pomocy Społecznej, każda  osoba bezdomna    ma możliwość skorzystania z prysznica  i pralki w celu  zachowania higieny osobistej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w każdej chwili może wydać skierowanie do całorocznej noclegowni. Niestety wiele osób pozbawionych miejsca zamieszkania nie chce skorzystać z proponowanej pomocy, a my jako instytucja nie mamy prawa zmusić człowieka do zmiany jego zachowania. Pracownicy socjalni czynią starania mające na celu zmianę trybu życia osób bezdomnych, czy uzależnionych poprzez kierowanie do różnego rodzaju placówek terapeutycznych, jednak bez dobrej woli osoby zainteresowanej starania te nie mogą zakończyć się sukcesem.

Zdając sobie sprawę , że takie zachowania są uciążliwe dla pozostałej  części społeczeństwa apelujemy  by wszelkie niewłaściwe zachowania zgłaszać na Posterunek Policji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie mogła podjąć interwencje wobec osób naruszających prawo.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!