Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
29.08.2017

herb_000_30_03_15.jpgW związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a co za tym idzie ruchami kadrowymi w szkołach, które niewątpliwie mają związek z wdrażaną reformą systemu oświaty, na prośbę skierowaną przez Burmistrza Miasta dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie sporządzili informację o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, którymi dysponują.

Chcąc zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia w gminnych placówkach oświatowych, dyrektorzy szkół, z poszanowaniem zasady konkurencyjności na rynku pracy przekazali w/wym. informacje, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego, do kuratora oświaty, a także rozpropagowali wśród członków wszystkich rad pedagogicznych.

Jak najszersze grono potencjalnych kandydatów zainteresowanych objęciem stanowiska nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie, zwiększa szanse na wybór osób z jak najlepszymi kwalifikacjami, co z kolei przełoży się na wysoką jakość kształcenia i atrakcyjną ofertę gminnych szkół.

Wykazy godzin pozostających w wakatach w poszczególnych szkołach prowadzonych przez gminę w załączeniu.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!