Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mianowani na mianowanych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mianowani na mianowanych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.08.2017
mianowani_na_mianowanych_290817_000.jpgSześciu nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pom. zdało egzamin na nauczyciela mianowanego. W dniu 29 sierpnia br. akty na wyższe stopnie zawodowe wręczył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w towarzystwie dyrektorów ich szkół (Renata Faluta Kaszubowska z Publicznego Gimnazjum i Benedykt Mroziński ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.) oraz Sekretarza Gminy Ewy Bąk.
Akty odebrali i publicznie ślubowanie złożyli:
  1. Pani Julia Anna Idziak - nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim. Miejsce pracy w okresie odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim
  2. Pan Dariusz Maciej Rozwadowski - nauczyciel historii, wos- u i wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim. Miejsce pracy w okresie odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim
  3. Pani Lidia Jarek - nauczyciel matematyki i fizyki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim. Miejsce pracy w okresie odbywania stażu: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.
  4. Pani Ilona Małgorzata Wrzesińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Miejsce pracy w okresie odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.
  5. Pani Justyna Bąkowska - nauczyciel religii i rewalidacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Miejsce pracy w okresie odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Chełmży i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.
  6. Pani Kamila Maria Oleszczak - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Miejsce pracy w okresie odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podziękował za dobrą współpracę z organem prowadzącym, angażowanie się w projekty wychodzące poza ramy programu nauczania i promowanie gminy na zewnątrz. Zachęcał do zdobywania nowych umiejętności i specjalizacji.

 mianowani_na_mianowanych_290817_001.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_002.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_003.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_004.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_005.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_006.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_007.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_008.jpg
mianowani_na_mianowanych_290817_009.jpg
 mianowani_na_mianowanych_290817_010.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!