Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XXIV Sesja rady miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XXIV Sesja rady miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.09.2017
xxiv_sesja_rady_010917_00.jpgW dniu 30 sierpnia br., na XXIV sesji rady miejskiej gminy Kowalewo Pomorskie radni jednogłośnie dokonali zmiany nazwy ulicy. Mieli na to czas do 2 września br. Ulica 23-Stycznia będzie nosić nazwę ul. 1-go Stycznia.
Pomimo wielu zabiegów samorządu nie udało się zatrzymać dotychczasowej nazwy. Zmianę wymusza ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przypomnę, że w marcowych konsultacjach 200 mieszkańców wypowiedziało się, że nie widzi potrzeby zmiany. Stwierdzili, że żadna z nazw ulicy w naszej Gminie nie jest kojarzona jako propagująca komunizm lub inne ustroje totalitarne. Ponadto Radni Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej na podstawie zebranych opinii przeanalizowali kwestie związane z wejściem w życie ustawy i zadecydowali, że nie widzą potrzeby zmiany żadnej z nazw ulic, informując o tym fakcie 29 marca br. Wojewodę. Niestety Wojewoda poinformował, że w przypadku niewykonania obowiązku związanego z wejściem w życie ustawy wyda zarządzenie zastępcze, w którym sam nada nazwę. Jednocześnie Instytut Pamięci Narodowej zakwestionował jedną nazwę naszej ulicy stwierdzając, że „ul. 23-Stycznia (1945) wypełnia normę art. 1 Ustawy o zakazie.....".

W celu uniknięcia konfliktu z Wojewodą i koniecznością przyjęcia nowej nazwy ulicy jaką on wskaże w miesiącu lipcu ogłoszono kolejne konsultacje, tym razem na nową nazwę. Mieszkańcy z ul. 23-Stycznia sami podkreślali, że urodzili się „na stycznia", mieszkali tam kilkadziesiąt lat i tam chcieliby żyć do końca. Dlatego samorząd gminy zaproponował dwie nazwy: 1-go Stycznia (Światowy Dzień Pokoju) oraz 6-go Stycznia (Święto Trzech Króli). Dodatkowo wpłynęły dwie kolejne propozycje: 19-go Stycznia i Ks. Ksawerego Franciszka Okroya (Honorowy Obywatel Kowalewa). Wszystkie cztery propozycje uzyskały pozytywną opinię IPN z zastrzeżeniem dopisania do nazwy „19-Stycznia" konkretnej daty „1920r". W dyskusji stwierdzono, że dopisanie do nazwy roku, a później jeszcze dopisanie numeru budynku i często numeru mieszkania doprowadzi do powstania w adresie mieszkańca ośmiocyfrowego numeru, co spowoduje zamieszanie w życiu codziennym. Radni wzięli również pod uwagę ankiety wypełnione przez mieszkańców. Największą ilość głosów otrzymała ul. 1-go Stycznia. Nawet wśród mieszkańców obecnego 23-Stycznia. (2/3 głosujących). Wiem, że nawet wśród radnych były skrajne stanowiska, od zupełnie innych nazw aż do nie podejmowania uchwały. Cieszę się, że ostatecznie wybrano nazwę 1-go Stycznia. Mam nadzieje, że zmiana nazwy ulicy zostanie wprowadzona jak najmniej odczuwalnie dla mieszkańców.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Na sesji radni dokonali zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Burmistrz Miasta przedstawił bieżącą informację o etapach modernizacji dróg gminnych ze szczególnym omówieniem drogi we Frydrychowie oraz poinformował o zamiarze samorządu wsparcia gminy pokrzywdzonej w sierpniowych huraganach. Obecnie samorząd województwa, Stowarzyszenie Salutaris i gminy z kujawsko- pomorskiego chcą wypracować wspólną formę pomocy.

W tym dniu Burmistrz Miasta dokonał przedstawienia nowego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie p. Julię Szczepańską i przekazał słowa podziękowań byłej dyrektor Elżbiecie Arbart za 16 lat współpracy.

xxiv_sesja_rady_010917_01.jpg
 xxiv_sesja_rady_010917_02.jpg
 xxiv_sesja_rady_010917_03.jpg
 xxiv_sesja_rady_010917_04.jpg
 xxiv_sesja_rady_010917_05.jpg
 xxiv_sesja_rady_010917_06.jpg
 xxiv_sesja_rady_010917_07.jpg
 xxiv_sesja_rady_010917_08.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!