Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprzątanie Świata 2017 Apel do społeczeństwa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprzątanie Świata 2017 Apel do społeczeństwa Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
04.09.2017
apel_sprzatanieswiata_2017_040917.jpg
Informuję, że w dniach 15-16 września br. miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po  raz kolejny przystąpi do akcji „Sprzątanie Świata - Polska". Bieżąca kampania prowadzona jest pod hasłem „ Nie ma śmieci - są surowce ".
W ramach tegorocznej akcji zwraca się uwagę na zmianę postrzegania odpadów jako „śmieci" i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać się także będzie korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne. Również w tym roku celem akcji jest zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsce, w  którym razem żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami. W związku z powyższym, tegoroczna akcja ukierunkowana będzie na sprzątanie okolicznych lasów, parków oraz terenów położonych przy zbiornikach wodnych. Ponadto będziemy porządkować rowy i pobocza dróg, przystanki autobusowe i dworce kolejowe oraz tereny rzadko uczęszczane.

Dlatego też, tak jak co roku, pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału w porządkowaniu naszego miasta i gminy. Liczę na zaangażowanie nie tylko uczniów placówek oświatowych, ale także ich rodziców i opiekunów. To przecież od nas dorosłych, młode pokolenie uczy się pozytywnych zachowań, które później powielane są w dorosłym życiu.

Na terenie miasta akcją kierował będzie Sztab Koordynacyjny, mający swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), pokój nr 7, tel. (56) 684-15-79 wew. 57. Na terenach wiejskich koordynatorami będą Rady Sołeckie.

Dla uczestników zabezpieczone zostaną rękawice ochronne i worki foliowe na odpady. Transport nieczystości na składowisko zapewni miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do Sztabu Koordynacyjnego w terminie do dnia 11 września br. (od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500).

Burmistrz /-/ Andrzej Grabowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!