Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja o potrzebach inwestycyjnych w zakresie retencji

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja o potrzebach inwestycyjnych w zakresie retencji Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
12.09.2017

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach działającego w naszym województwie Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa  powołał Grupę Roboczą ds. Retencji i Spółek Wodnych.

Priorytetowym zadaniem grupy jest wypracowanie listy projektów w zakresie retencji na terenie naszego województwa.

W związku z powyższym  prosimy  wszystkich zainteresowanych  o zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych  obejmujących budowę lub remonty przepustów, spiętrzeń, zastawek czy oczek wodnych.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 30 września 2017r.

Druk zgłoszenia można pobrać w  Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom -  Referat  OŚRiEG, Plac Wolności 3 - pokój nr 3 ( tel. 56-6842975),  u sołtysa oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.ornet.pl

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                         /-/ Andrzej Grabowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!