Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.10.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Święty Jan Paweł II WŚRÓD KSIĄŻEK

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Święty Jan Paweł II WŚRÓD KSIĄŻEK Drukuj
Wpisał: Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim   
14.09.2017

papiez_ksiazka.jpg REGULAMIN

 KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Święty Jan Paweł II

WŚRÓD KSIĄŻEK"

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1.      Zachęcenie  do poszerzenia wiedzy o życiu Świętego Jana Pawła II - kultywowanie pamięci o papieżu - Polaku

2.      Rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży,

3.      Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac,

4.      Zorganizowanie wystawy prac

II. Organizator konkursu

1.      Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

III. Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież  z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

2.  Prace konkursowe należy realizować indywidualnie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w 4  kategoriach wiekowych:

v  grupa I - oddziały przedszkolnei zerówki

v  grupa II - klasy 1-3 szkoły podstawowej

v  grupa III - klasy 4-7 szkoły podstawowej

v  grupa IV - klasy 2-3 gimnazjum

4.      Prace złożone  na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona: imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, grupą ( z pośród w/w)nazwą i szkoły/placówki- metryczka powinna znajdować się w prawym dolnym rogu pracy

5.      Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, prace malarskiecollage, grafika itp.) Format pracy A3.

6.      Tematyka prac powinna obejmować postać  czytającego lub piszącego Jana Pawła II.

7.      Złożone  prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.

8.      Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.

IV. Ocena prac konkursowych

1.      Gotowe prace uczestnicy lub opiekunowie mają za zadanie dostarczyć

do Miejskiej Biblioteki  w Kowalewie Pomorskim do dnia 3 października 2017 r.

2.      O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów

3.      Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

v trafność doboru tematu pracy,

v jakość wykonania,

v oryginalność,

v stopień trudności wykonania.

V. Ogłoszenie wyników konkursu

1.      Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu   8 października 2017 roku podczas obchodów Dnia Papieskiego w sali MGOK w Kowalewie Pomorskim

2.      Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej

VI. Nagrody

1.      Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami i dyplomami.

 

Serdecznie zapraszamy

do udziału w konkursie!

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!