Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Projekt Pracująca Mama

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Projekt Pracująca Mama Drukuj
Wpisał: Monika Piróg   
18.09.2017
pracujacamama_00_18_09_17.jpgSzanowni Państwo,
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze firma TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pracująca Mama".
Nasz projekt skierowany jest do 46 niepracujących mieszkanek Grudziądza, powiatu grudziądzkiego lub golubsko-dobrzyńskiego w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad co najmniej jednym dzieckiem do lat 3

lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

Ze względu na możliwe formy pomocy w projekcie wyróżnione są dwie grupy uczestniczek:

  • Kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (w dniu przystąpienia do projektu są osobami pracującymi) - pomoc finansowa w formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości maksymalnie 600,00 zł. miesięcznie na dziecko przez okres
    12 miesięcy.

  • Kobiety wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
    (w dniu przystąpienia do projektu pozostające bez pracy, w tym także w trakcie urlopu wychowawczego) - pomoc finansowa formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości maksymalnie 600,00 zł. miesięcznie na dziecko oraz obligatoryjne wsparcie aktywizacyjne.

Zapraszamy wszystkie Mamy, które myślą o powrocie na rynek pracy do uczestnictwa w projekcie „Pracująca Mama".

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie http://www.top-projekt.eu/
lub pod numerami 669 330 036 lub tel/fax 91 820 66 90 .

Z poważaniem
Renata Krolopp
Koordynator projektu

pracujacamama_02_18_09_17.jpg

 pracujacamama_01_18_09_17.jpg

Golub-Dobrzyń, 11 września 2017 r.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!