Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Napole mistrzem integracji

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Napole mistrzem integracji Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.09.2017
napolemistrzemintegracji_180917_00.jpgMieszkańcy sołectwa Napole znani są ze swojego zamiłowania do spotkań integracyjnych. Każdego roku dzieci i młodzież witają zabawą wakacje, zaś starsze pokolenie nawet dwukrotnie spotyka się przy suto zastawionych stołach, aby wymienić się doświadczeniami i pomysłami. Inicjatorem każdego spotkania jest sołtys Jerzy Łukiewski, bo odbywają się one u niego na posesji.
Wieś ta nie ma własnej świetlicy wiejskiej, ale jak powtarzają mieszkańcy na każdym zebraniu, najlepsza zabawa w stodole sołtysa.

Tak samo było również 16 września br. na jesiennej integracji. Przy melodycznym szumie deszczu i przy skocznej muzyce mechanicznej snuto plany na nadchodzący rok, który zaowocuje wykonaniem dwóch dróg przebiegających przez sołectwo. Do wspólnego stołu zaproszono Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i radnych z Komisji Drogowej: Jarosława Lewandowskiego i Wiesława Kraśniewskiego.

Zabierając głos Burmistrz Miasta pogratulował wieloletniej tradycji wspólnych spotkań mieszkańców tej wsi. Podkreślał jak ważna jest nie tylko wspólna praca, ale i wspólny odpoczynek. Trzeba umieć prosić o pomoc, ale i umieć dziękować po jej udzieleniu. Sołtys wsi Napole Jerzy Łukiewski wie jak dobrze robić jedno i drugie.

napolemistrzemintegracji_180917_01.jpg
 napolemistrzemintegracji_180917_02.jpg
 napolemistrzemintegracji_180917_03.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!