Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.09.2017
viposiedzeniekonwentu_180917_00.jpgW dniu 14 września na VI posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w Przysieku omówiono sytuację w naszym regionie po przejściu nawałnicy w dniach 11-12 sierpnia br. Tradycyjnie w posiedzeniu uczestniczyli goście: wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, marszałek Piotr Całbecki, przedstawiciele marszałkowskiego departamentu rozwoju obszarów wiejskich i departamentu rozwoju regionalnego.
Wojewoda jak i Marszałek poinformowali o krokach jakie podjęły ich instytucje w niwelowaniu skutków katastrofy atmosferycznej oraz o zaproponowanych formach pomocy dla poszkodowanych.  

Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski zabierając głos mówił o niepotrzebnych konfliktach jakie nagromadziły się wokół pomocy dla poszkodowanych oferowanych przez instytucje rządowe jak i samorządowe. Konflikty są mocno nagłaśnianie przez media co negatywnie odbiera społeczeństwo. Mieszkańcy gmin, których ominęła wichura są mocno podzieleni. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie na wrześniowej sesji podejmie uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych na wspólny projekt pomocowy, który prowadzi urząd marszałkowski i stowarzyszenie Salutaris. Wesprzemy gminę Kęsowo w zakupie mobilnych domów holenderskich, które pomogą mieszkańcom powiatu tucholskiego przetrwać zimę. Burmistrz Kowalewa publicznie na ręce Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Janusza Halaka złożył podziękowania dla wszystkich strażaków- zawodowców i ochotników za sprawną i zgraną akcję ratowniczą. Tylko do działań tej formacji nie ma żadnych uwag i skarg.

W drugiej części posiedzenia dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego poruszyli tematy związane z pozyskiwaniem środków unijnych z PROW i RPO i programów realizowanych przez tę instytucję. Informowali na jakim etapie jest wdrażanie RPO w zakresie rewitalizacji. Marszałek publicznie pochwalił samorząd gminy Kowalewo Pom, że jako jeden z nielicznych zakończył już całą procedurę i posiada GPR czyli Gminny Program Rewitalizacji potrzebny do pozyskiwania środków unijnych.

Przypominamy:

Konwent Burmistrzów tworzy 47 burmistrzów z naszego województwa. Zgodnie z przyjętą zasadą przewodzą po kolei samorządy z trzech dawnych województw. W pierwszej kadencji był to Rypin (woj. włocławskie), w drugiej Kowalewo (woj. toruńskie), a w trzeciej Koronowo (woj. bydgoskie). Również skład zarządu określa procentowy udział samorządów tj. po dwóch z bydgoskiego i toruńskiego i jeden z włocławskiego. Na kadencję 2014-2018 przewodniczy tej instytucji burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński. Wspierają przewodniczącego samorządowcy z toruńskiego: Andrzej Grabowski (Kowalewo) i Leszek Kawski (Wąbrzeźno), bydgoskiego Sławomir Napierała (Nakło) i włocławskiego Andrzej Cieśla (Aleksandrów Kujawski).

viposiedzeniekonwentu_180917_01.jpg
 viposiedzeniekonwentu_180917_02.jpg
 viposiedzeniekonwentu_180917_03.jpg
 viposiedzeniekonwentu_180917_04.jpg
 viposiedzeniekonwentu_180917_05.jpg
 viposiedzeniekonwentu_180917_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!