Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przyznano stypendia Burmistrza Miasta dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przyznano stypendia Burmistrza Miasta dla najzdolniejszych uczniów i studentów Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
21.09.2017
styp_naukowe_210917_000.jpgW dniu 19 września br. w Urzędzie Miejskim wręczono ostatnie stypendia za wysokie wyniki w nauce dla studentów i uczniów zamieszkujących na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, a uczęszczających do szkół poza terenem gminy. Uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom. za ich ambitną postawę w życiu szkoły i osiąganie wysokich wyników w nauce swoje honoraria odebrali podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018.
Na tej podniosłej dla uczniów uroczystości w gronie kolegów, rodziców, nauczycieli, a także i absolwentów p. Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta, p. Ilona Rybicka Doradca - Pełnomocnik Burmistrza oraz p. Ewa Bąk Sekretarz Gminy dokonali wręczenia stypendiów naukowych. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice nagrodzonych uczniów i studentów.

Jest to kontynuacja rozpoczętego w roku 2004 i zaktualizowanego w latach 2007, 2008 i ostatnia aktualizacja w 2012 roku programu honorowania najlepszych uczniów i studentów stypendiami Burmistrza Miasta.

Zgodnie z § 1 załącznika nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie o stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych,
 2. zamieszkują na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,
 3. zakończyli rok szkolny/akademicki oraz szczególnie wyróżnili się w nauce, uzyskując w ostatnio zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen:
 • 5,4 uczeń szkoły podstawowej,
 • 5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej, 
 • 4,8 student szkoły wyższej;

Tylko od 2012 roku na wypłatę stypendiów naukowych wydatkowano kwotę ponad 130 tys. zł i uhonorowano 194 uczniów i studentów. Na przyznane stypendia za wysokie wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 wydatkowana zostanie kwota ponad 30 tys zł i uhonorowanych będzie 46 stypendystów. Cieszy fakt, że pomimo wygórowanych kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej z roku na rok rośnie liczba stypendystów, a wielu z nich otrzymało stypendia po raz kolejny - podkreślał wręczając stypendia i listy gratulacyjne dla rodziców Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski - jest to dobry przykład i zachęta dla pozostałych uczniów. Jako samorząd prowadzimy oszczędną gospodarkę finansową, jednak środki na stypendia dla zdolnej młodzieży zawsze będą zapewnione.

Stypendia za wysokie wyniki w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali:

 • Marta Starczewska studentka UMK w Toruniu, która uzyskała w roku akademickim 2016/2017 średnią ocen 4,87
 • Kamila Sutkowska studentka UMK w Toruniu, która uzyskała w roku akademickim 2016/2017 średnią ocen 4,81
 • Marcin Stawarz student UMK w Toruniu, który uzyskał w roku akademickim 2016/2017 średnią ocen 4,92
 • Martyna Zegarska uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,44
 • Kornelia Kaszubowska uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,27
 • Mateusz Grabowski uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, który uzyskał roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,66
 • Sebastian Zawistowski uczeń X liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,44
 • Filip Kołaczyński uczeń Gimnazjum Nr 11 w Toruniu, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,44
 • Bartłomiej Kołaczyński uczeń Gimnazjum Nr 11 w Toruniu, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,27

Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim

 • Julia Bąk, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,67
 • Tomasz Brodziński, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,67
 • Maria Olejnik, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,44
 • Agata Kwiatkowska, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,44
 • Natalia Oleś, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,44
 • Radosław Młodziński, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,39
 • Kinga Derewecka, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,33
 • Marta Tocka, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,27
 • Uczennice Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
 • Martyna Mochalska, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,50
 • Klaudia Budzińska, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,29

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim

 • Dawid Oleś, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,82
 • Michał Gruszecki, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,73
 • Martyna Boniecka, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,64
 • Wojciech Walenda, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,64
 • Maciej Waśko, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,64
 • Szymon Górny, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,64
 • Michał Zacharek, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,50
 • Julia Krupińska, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,45
 • Jakub Witkowski, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,45
 • Oliwia Czuba, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,45
 • Julia Reda, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,45
 • Natalia Brodziński, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36
 • Piotr Orzechowski, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie

 • Małgorzata Szymczak, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,82
 • Natalia Chłopecka, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,64
 • Laura Ruszkowska , która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,64
 • Małgorzata Romanowska, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,55
 • Wojciech Kowalski, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,45
 • Kacper Stachowski, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,45
 • Julia Iwanowska, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36
 • Kinga Marzec, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36
 • Dominika Klugier, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36
 • Hubert Kowalik, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,3

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące

 • Mikołaj Siwiec, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,82
 • Julia Skowrońska, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36
 • Kacper Kuźniar, który uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36

Uczennica Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach

 • Natalia Kozera, która uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,36
  styp_naukowe_210917_001.jpg
   styp_naukowe_210917_002.jpg
   styp_naukowe_210917_003.jpg
   styp_naukowe_210917_004.jpg
   styp_naukowe_210917_005.jpg
   styp_naukowe_210917_006.jpg
   styp_naukowe_210917_007.jpg
   styp_naukowe_210917_008.jpg
   styp_naukowe_210917_009.jpg
   styp_naukowe_210917_010.jpg
   styp_naukowe_210917_011.jpg
   styp_naukowe_210917_012.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!