Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla osób zainteresowanych selektywnym zbieraniem popiołu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla osób zainteresowanych selektywnym zbieraniem popiołu Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
28.09.2017

inf_popiol_00_270917.jpg Informujemy, że w okresie jesiennym przedsiębiorca rozpocznie wywóz popiołu z dodatkowych pojemników, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

W minionym sezonie grzewczym na terenie miasta popiół był odbierany z odrębnych pojemników dostarczonych przez firmę Ekosystem z Wąbrzeźna.

 

Nadmieniamy, że właściciele nieruchomości zlokalizowanych w Kowalewie Pomorskim mogą w dalszym ciągu zgłaszać zapotrzebowanie na pojemniki w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu osobiście w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pom. lub pod nr tel. 56 684 15 79 wew. 52.

Na obszarach wiejskich popiół z dodatkowych pojemników będzie odbierany wyłącznie z tych posesji, których właściciele zgłosili chęć selektywnego zbierania tej frakcji odpadów i posiadają własny pojemnik przeznaczony do tego celu. Pozostali mieszkańcy wsi mogą nadal gromadzić popiół w pojemnikach na odpady zmieszane. Właściciele, którzy zgłosili w roku ubiegłym, że zamierzają selektywnie zbierać popiół nie muszą ponownie informować o tym fakcie pracowników tut. Urzędu. Osoby, które w roku ubiegłym nie deklarowały potrzeby odbioru popiołu, a są nim zainteresowane mogą zgłosić ten fakt do dnia 6 października br. w Referacie GKiM tut. Urzędu, lub pod nr tel. (56) 684 15 79 wew. 52.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!