Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Będzie obowiązkowe czipowanie psów i dobrowolne kotów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Będzie obowiązkowe czipowanie psów i dobrowolne kotów Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
03.10.2017

W oparciu oczipiwanie_01_03092017.jpg informacje prasowe zawarte na stronie Gazety Prawnej [serwisy.gazetaprawna.pl/] informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa jest w trakcie opracowywania nowych przepisów dotyczących rejestracji psów i kotów. Projektowana ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych wprowadzi obowiązek elektronicznego znakowania psów.

Zostanie utworzona centralna baza danych zidentyfikowanych i zarejestrowanych zwierząt domowych. Oznakowanie psa czy kota za pomocą czipa jest kluczowym elementem walki z problemem bezdomności zwierząt.

W gminie Kowalewo Pomorskie opieka nad bezdomnymi zwierzętami sprawowana jest od już wielu lat. Realizacja tego zadania jest dosyć kosztowna. Wobec dużej liczby wyłapywanych corocznie psów, w marcu 2015r. Burmistrz Miasta zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do nałożenia na właścicieli czworonogów ustawowego obowiązku czipowania zwierząt oraz ustalenie mechanizmów egzekwowania tego obowiązku. Obecne przepisy, które pozostawiają znakowanie zwierząt w gminie jako zadanie fakultatywne w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, pozwalają na uchylanie się właścicieli od odpowiedzialności za porzucone lub pozostawione bez dozoru zwierzęta.

Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa w kwietniu 2015r. wynikało, że nasza inicjatywa zyskała aprobatę Ministerstwa jako działanie ważne i godne uwagi. Na potrzebę wprowadzenia takiego systemu wskazywała również Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła, że nie da się rozwiązać problemu bezdomności zwierząt bez wprowadzenia ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów.

Cieszymy się, że wniosek tutejszego samorządu znalazł uznanie w pracach legislacyjnych Ministerstwa.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!