Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowanie zebrań wiejskich

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowanie zebrań wiejskich Drukuj
Wpisał: Monika Kozińska   
04.10.2017

herb_000_30_03_15.jpgW okresie od sierpnia do września br. we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy dokonywali podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz omawiali sprawy bieżące.

Na wszystkich zebraniach mieszkańcy zostali zapoznani z blokiem informacji przekazywanych przez pracowników tut. Urzędu dotyczących:

podpisanej umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskiem, nowych przepisów dotyczących wycinki drzew, utylizacji azbestu, Barszczu Sosnowskiego, gospodarowania odpadami komunalnymi, programu opieki nad zwierzętami, zgłaszania awarii oświetlenia drogowego, a także awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uwag do jakości wody, współpracy z radnymi Rady Miejskiej i sposobu przekazywania zaproszeń na zebrania wiejskie i uroczystości w sołectwach, systemu RSO oraz alarmów i systemów alarmowych. Ponadto na zebraniach został przekazany apel do hodowców trzody chlewnej (afrykański pomór świń), apel o wykaszanie rowów, poboczy dróg gminnych oraz chodników, a także apel do właścicieli psów o zapewnienie odpowiedniego dozoru nad zwierzętami.

Warto pokreślić, iż mieszkańcy sołectw są coraz bardziej zaangażowani w życie sołectwa i chętniej biorą udział w zebraniach wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się zebrania w: Wielkim Rychnowie (48 osób), Piątkowie (32 osoby), Zapluskowęsach (27 osób) i Sierakowie (27 osób). Z kolei najwyższa frekwencja była w sołectwach: Zapluskowęsy (17,42%), Lipienica (15,15%), Piątkowo (13,39%). Natomiast najmniej osób wzięło udział w zebraniu wiejskim w sołectwach: Chełmonie (9 osób), Mlewiec (10 osób), Mariany (10 osób). Najniższa frekwencja była w następujących sołectwach: Wielka Łąka (3,69%), Pluskowęsy (3,74%) i Chełmonie (3,95%).

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!