Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowy wóz bojowy dla OSP Kowalewo

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowy wóz bojowy dla OSP Kowalewo Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.10.2017

nowywoz_161017_000.jpgW sobotę 14 października br. w Kowalewie Pomorskim odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kowalewo Pomorskie.  Uroczystości rozpoczęły się od przejazdu przez miasto dużych wozów bojowych i wszystkich trzech pojazdów należących do kowalewskiej jednostki w asyście motocyklistów z kowalewskiego klubu Wolne Orły. 

Główne uroczystości odbyły się na placu przed remizą. Ważności tego wydarzenia nadał udział wszystkich sztandarów gminnych, zarządu Miejsko- Gminnego OSP, delegacji ze wszystkich jednostek OSP i znamienitych gości wśród których byli m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Paweł Warlikowski, Kierownik posterunku Policji Grzegorz Motycki, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski i radni.

Po złożeniu meldunku i odegraniu hymnu kowalewskiego prezes OSP Kowalewo dh Janusz Kalinowski powitał zaproszonych gości, strażaków, mieszkańców i przyjaciół. Podziękował Burmistrzowi Miasta i jednocześnie Prezesowi Zarządu MG dh Andrzejowi Grabowskiemu za osobisty wkład w pozyskanie samochodu dla jednostki, który poprawi jej zdolność operacyjną. Wspomniał również o sfinansowaniu przez samorząd wymiany okien, dwóch nowych drzwi garażowych oraz planowanej zmiany elewacji wraz z dociepleniem.

Zabierając głos druh burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał, że w ostatnich latach w jednostce tej nastąpił renesans. Zamiast sporów przystąpiono do działań, Pokazano, że jest ona w stanie wypełniać swoje statutowe zobowiązania.

Strażacy ochotnicy biorą na siebie odpowiedzialność za życie i mienie mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Jednostka otrzymuje pod opiekę bardzo wartościowy majątek, za który jest teraz odpowiedzialna. Należy pamiętać, że w akcji ratowniczo-gaśniczej najważniejsze są  umiejętności i rozwaga człowieka. Życzę strażakom bezpiecznych powrotów i satysfakcji z wymarzonego pojazdu- podkreślał burmistrz wręczając na ręce prezesa Kalinowskiego akt przekazania pojazdu, klucz yki i dowód rejestracyjny.

Nowego wozu poświęcenia dokonał dh kapelan ks. Marek Wysocki przekazując w imieniu ks. dziekana Piotra Igielskiego na ręce komendanta obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który zaraz znalazł godne miejsce w strażackiej świetlicy.

Strażacy sami szampanem również pokropili nowy pojazd.

Zaproszeni goście w swoich okolicznościowych wystąpieniach pochwalili dotychczasową działalność OSP Kowalewo Pom., jej szczególne osiągnięcia w swojej działalności statutowej, a także wypracowany przez wiele pokoleń druhów obecny wizerunek jednostki. Życzyli dalszych sukcesów w niełatwej społecznej służbie. Na zakończenie Prezes Kalinowski zaprosił wszystkich na jubileusz 135lecia jednostki, który odbędzie się 5 maja 2018roku. Zaapelował o przekazywanie pamiątek i informacji, które pomogą w przedstawieniu historii OSP Kowalewo.

Średni samochód ratowniczo- gaśniczy IVECO samorząd zakupił w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze" finansowanego ze środków unijnych. Koszt to 700tys.zł, z czego wkład gminy to kwota ok. 300tys.
nowywoz_161017_001.jpg
 nowywoz_161017_002.jpg
 nowywoz_161017_003.jpg
 nowywoz_161017_004.jpg
 nowywoz_161017_005.jpg
 nowywoz_161017_006.jpg
 nowywoz_161017_007.jpg
 nowywoz_161017_008.jpg
 nowywoz_161017_009.jpg
 nowywoz_161017_010.jpg
 nowywoz_161017_011.jpg
 nowywoz_161017_012.jpg
 nowywoz_161017_013.jpg
 nowywoz_161017_014.jpg
 nowywoz_161017_015.jpg
 nowywoz_161017_016.jpg
 nowywoz_161017_017.jpg
 nowywoz_161017_018.jpg
 nowywoz_161017_019.jpg
 nowywoz_161017_020.jpg
 nowywoz_161017_021.jpg
 nowywoz_161017_022.jpg
 nowywoz_161017_023.jpg
 nowywoz_161017_024.jpg
 nowywoz_161017_025.jpg
 nowywoz_161017_026.jpg
 nowywoz_161017_027.jpg
 nowywoz_161017_028.jpg
 nowywoz_161017_029.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!