Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zadbali o zieleniec na osiedlu Jana Kochanowskiego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zadbali o zieleniec na osiedlu Jana Kochanowskiego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.10.2017

zadbaliozieleniec_201017_000.jpgStowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim podjęło się trudnego zadania uprzątnięcia i zagospodarowania zieleńca na osiedlu Jana Kochanowskiego. Teren zlokalizowany u zbiegu ul. Główny Dworzec (droga gminna) i ul. Odrodzenia (droga wojewódzka) otrzymał, po latach zabiegów, samorząd gminy od spółki Polskie Koleje Państwowe.

Stowarzyszenie znalazło się wśród pięciu laureatów konkursu ogłoszonego przez AmberOne Autostrada A1. Spółka, która wybudowała i zawiaduje autostradą A1, wybrała do wsparcia oddolne inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność i przyczyniające się do polepszenia jakości życia. Dodatkowo punktowane były projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem drogowym oraz działania proekologiczne. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia na zadanie pt. „Będzie czysto i będzie bezpiecznie" otrzymało dofinansowanie w wys. 5000zł. Całość projektu to wartość 6300zł.

W ramach projektu „Będzie czysto i będzie bezpiecznie" zrealizowano dwa cele: ekologiczny i poprawy bezpieczeństwa. Po usunięciu zakrzaczeń i starych drzew, uprzątnięto i wyrównano teren oraz ustawiono obrzeża krawężnikowe. Nasadzono krzewy i ustawiono ławeczkę. Powstało nie tylko urokliwe miejsce do spotkań. Będzie to przede wszystkim miejsce bezpieczne. Poprawiła się widoczność dla kierowców poruszających się na drodze i na skrzyżowaniu trzech dróg. Ułożone obrzeża krawężnikowe ukierunkowały spływ wody z tego terenu w kierunku melioracji. Wyeliminowane będzie nanoszenie błota na asfalt i tworzenie śliskiej powierzchni, a zimą lodowych języków- informuje koordynator projektu i członek Stowarzyszenia Karolina Kowalska- Wszystkie prace ziemne, porządkowe i nasadzeniowe wykonali mieszkańcy osiedla oraz członkowie stowarzyszenia, natomiast samorząd przekazał sadzonki krzewów. O realizacji projektu informuje specjalna tabliczka.  

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia serdecznie dziękuje społecznikom i przyjaciołom za pomoc w realizacji projektu, a byli to:

 • Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- przekazane krzewy, udostępniony teren,
 • spółka GTC - sfinansowanie tablicy informacyjnej
 • Krzysztof Midura- transport i zamontowanie ławeczki
 • Tomasz Curyło- pomoc w usunięciu drzew i zakrzaczeń
 • członkowie stowarzyszenia.
  zadbaliozieleniec_201017_001.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_002.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_003.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_004.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_005.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_006.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_007.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_008.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_009.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_010.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_011.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_012.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_013.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_014.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_015.jpg
   zadbaliozieleniec_201017_016.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!