Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow POJEMNIKI DO ZBIORKI ODZIEŻY NA TERENIE GMINY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

POJEMNIKI DO ZBIORKI ODZIEŻY NA TERENIE GMINY Drukuj
Wpisał: Brygida Sławińska-Śliwa   
24.10.2017

pojemnikipck_00_241017.jpgGmina Kowalewo Pomorskie w miesiącu kwietniu 2016 r. zawarła umowę użyczenia z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy - na ustawienie w n/w lokalizacjach pojemników do zbiórki odzieży tj.:

ul. 1 Maja, ul. 1 Stycznia, ul. Działkowej, ul. Ogrodowej, ul. Klonowej, ul. Drzymały.

PCK jest właścicielem tych pojemników i odpowiada za ich regularne opróżnianie, stan techniczny jak i teren przyległy na którym są one posadowione. Pojemniki te są oznaczone zarówno logo PCK, numerem oraz danymi kontaktowymi.

Mając na uwadze ogólną estetykę tych miejsc, prosimy o sygnalizowanie wszelkich niepokojących sytuacji. Jeżeli kontenery są przeładowane, nieestetyczne, prosimy o współpracę i zgłaszanie tego faktu do Urzędu Miejskiego Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami - telefon (56) 684 10 24 wew. 51.

Za stan innych pojemników zlokalizowanych zarówno na terenie miasta i gminy odpowiada ich właściciel, o ile ma to uregulowane stosowną umową lub właściciel nieruchomości.

Razem dbajmy o czystość i porządek na terenie naszej Gminy.

Liczymy na Państwa zrozumienie w akcji mającej na celu poprawę czystości wokół pojemników, prosimy o współpracę.

pojemnikipck_01_241017.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!