Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Apel do społeczeństwa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Apel do społeczeństwa Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka - MGOPS   
27.10.2017

apeldospol_00271017.jpgOd kilku lat Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim współpracuje z Toruńskim Bankiem Żywnościowo-Rzeczowym, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków)

i dlatego trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Niestety coraz częściej tutejszy Ośrodek odbiera sygnały, iż żywność przekazywana osobom do niej uprawnionym jest sprzedawana za niewielkie pieniądze i część osób sprzedających produkty żywnościowe przeznacza uzyskane pieniądze na zakup alkoholu.

Wobec powyższego zwracamy się z apelem do społeczeństwa o zgłaszanie takich sytuacji w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, przy ulicy Plac Wolności 3, tel. 56 6841130, kom 605613274

Takie informacje pozwolą zwiększyć kontrolę nad osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy żywnościowej i sprawią że żywność będzie trafiała do osób i rodzin, które jej naprawdę potrzebują.

Pragnę także zaznaczyć, iż żywność z UE jest specjalnie znakowana i wyraźnie określa, że jest to produkt nie do sprzedaży, a zatem odkupowanie takich artykułów żywnościowych jest nieuczciwe i przyczynia się często do szerzenia patologi zwłaszcza wśród osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!