Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiana trybu funkcjonowania oświetlenia solarnego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiana trybu funkcjonowania oświetlenia solarnego Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
31.10.2017

zmianatrybuoswietlenia_31017.jpgInformujemy, że w związku ze skracaniem się dnia i małą ilością światła słonecznego, z dniem 1 listopada br. wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia solarnego. 

System oświetlenia przy ciągach pieszo-jezdnych powinien funkcjonować w następujący sposób: wszystkie lampy powinny zapalać się o zmroku, przy czym lampy parzyste powinny palić się do godz. 23:00, lampy nieparzyste powinny wyłączać się po ok. dwóch godzinach świecenia od zmierzchu i ponownie zapalać się ok. godz. 5:00 i palić się do świtu.

Ponadto, lampy nr 13, 27 i 35 przy ciągu pieszo-jezdnym z Frydrychowa do Pluskowęs powinny zapalać się o zmroku i palić się do godz. 23:00 oraz ponownie zapalać się ok. godz. 5:00 i palić się do świtu.

Pozostałe lampy zlokalizowane w miejscach newralgicznych (przy skrzyżowaniach dróg i przystankach autobusowych) powinny świecić się z przerwą nocną od godz. 23:00 do godz. 5:00. Wprowadzenie takiego systemu pozwoli na zachowanie ciągłości oświetlenia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!