Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow VI Regionalny Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej im. Krystyny Bilskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

VI Regionalny Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej im. Krystyny Bilskiej Drukuj
Wpisał: Grażyna Majewska   
09.11.2017

Vkolysz_ziemio_small.jpgI Regionalny Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej im. Krystyny Bilskiej odbył się 4 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej Kowalewo Pomorskie. Na wstępie obejrzeliśmy krótką prezentację i oddaliśmy cześć pomysłodawczyni Krystynie Bilskiej, która była całym sercem zaangażowana w organizację tego festiwalu.

Następnie Karolina Zielińska dwukrotna zdobywczyni Grand Prix, zaśpiewała dwie piosenki, które wprowadziły nas w idee, jakie przyświecały festiwalowi:

- promowanie piosenki ekologicznej i turystycznej,

- budzenie wrażliwości na piękno przyrody,

- pokazywanie znaczenia turystyki dla zdrowia i poszerzania wiedzy

  ekologicznej,

- propagowanie radości śpiewania,

- wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej.

Ciekawa tematyka piosenek, doskonałe wykonanie młodych wokalistów oraz profesjonalne jury sprawiło, że festiwal osiągnął bardzo wysoki poziom.

Do przesłuchań konkursowych przystąpiło 37 uczestników z różnych szkół podstawowych i gimnazjów, m.in. z Czernikowa, Sławkowa, Torunia, Lipna, Pluskowęs, Wielkiego Rychnowa, Kowalewa Pomorskiego.

Wykonawców oceniało jury, w składzie: p. Mieczysław Domarecki- muzyk, nauczyciel, p. Jacek Beszczyński - muzyk, kompozytor, animator kultury, p. Marek Piątkowski - nauczyciel, muzyk, p. Agata Rożankowska - wokalistka.

W loży zaproszonych gości zasiedli: p. Ewa Bąk- Sekretarz Miasta reprezentująca Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Kowalewo Pomorskie p. Benedykt Mroziński, p. Małgorzata Pęcherska - Żary Wice-dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, p. Jerzy Koralewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia     i Kultury, p. Julia Szczepańska -Dyrektor Szkoły w Wielkim Rychnowie, p. Jolanta Wypych - Wice-przewodnicząca Rady Miasta w Kowalewie Pomorskim, Wice-przewodnicząca Rady Rodziców - p. Ewa Wojciechowska, p. Anna Jagielska - córka p. Krystyny Bilskiej, p. Teresa Rożankowska Wiceprezes Fundacji Pro Europa oraz Prezes Stowarzyszenia „ Tobie My" p. Grażyna Majewska

Dyrektor Benedykt Mroziński ciepłymi słowami powitał wszystkich zgromadzonych na sali i wspomniał o kreatywności, twórczości i niesamowitej energii Krystyny Bilskiej. Następnie Sekretarz p. Ewa Bąk otworzyła festiwal życząc wszystkim młodym uczestnikom powodzenia.

Całość prowadzili p. Jadwiga Nowodworska i p. Andrzej Łukaszewski, a uczniowie klasy VII b Filip Jodłowski, Jakub Witkowski wręczali uczestnikom festiwalu upominki i dyplomy za udział. 

Po zakończonych przesłuchaniach p. Agata Rożankowska przeprowadziła warsztaty muzyczne dla uczestników festiwalu.

Przed ogłoszeniem wyników p. Jacek Beszczyński udzielił kilka cennych wskazówek młodym wykonawcom i ich opiekunom, a następnie, jako przewodniczący ogłosił werdykt jury.

Główną nagrodę Grand Prix oraz statuetkę „Zielona Nutka" otrzymała Martyna Nowak  uczennica 7 klasy szkoły podstawowej reprezentująca  Stowarzyszenie Czyż-nie Czernikowo 

Pozostali laureaci to:

 Kat. I klasa I- III

I miejsce -Natalia Redecka     (Szkoła Muzyczna w Lipnie)

II miejsce -  Jagoda Dębińska    (SP wielkie Rychnowo)  

III miejsce -   Dawid Lewandowski    (  SP Pluskowęsy )

Kat. II klasa IV- VI

I miejsce -   Amelia Żuławska  (  SP Kowalewo Pom. )

II miejsce -   Sandra Wnukiewicz  (Szkoła Muzyczna w Lipnie)

III miejsce - Kornelia Szwajkowska   ( Stowarzyszenie Czyż-nie Czernikowo)

III miejsce -  Angelika Sokołowska   ( SP Wielkie Rychnowo)

Kat. III 7 klasa szkoły podstawowej, 2-3 klasa gimnazjum

I miejsce - Paweł Lewandowski   ( SP Pluskowęsy)

II miejsce -   Julia Król  (Szkoła Muzyczna w Czernikowie)

Jury przyznało wyróżnienia

Monika Putz - (SP Kowalewo Pom.)

Kinga Dobrowolska  - (Szkoła Muzyczna w Czernikowie)

Amelia Skorska -  (SP Kowalewo Pom.)

Amelia Daszkowska  -  (SP Pluskowęsy)

Zuzanna Stachowska -   (SP Sławkowo)

Julia Rygielska - (SP Wielkie Rychnowo)

Sponsorami Festiwalu byli:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

- Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie

-Stowarzyszenie Tobie My" Kowalewo Pomorskie

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim

-Fundacja Pro Europa w Toruniu

 

Organizatorzy

Stowarzyszenie „Tobie My" Kowalewo Pomorskie

Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie

 

kolysz.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!