Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W Strefie Ekonomicznej o obwodnicy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W Strefie Ekonomicznej o obwodnicy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.11.2017

wstrefieoobwodnicy_161117_00.jpgOtwarcie w dniu 15 listopada br. w Toruniu biura Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej było kolejną okazją do poruszenia przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego tematu konieczności budowy obwodnicy miasta. Spotkanie miało na celu przybliżenie zasad projektu rządowego „Strefa w każdej gminie".

W rozmowie z prezesem PSSE p. Pawłem Lulewiczem i dyrektorem toruńskiego biura włodarz Kowalewa mówił nie tylko o pozytywnych aspektach powstania w gminie podstrefy ekonomicznej.

Negatywnym efektem jest zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Rocznie wyjeżdża stamtąd ok. 7tys. pojazdów z towarem, drugie tyle przywozi półprodukty dla 5 fabryk funkcjonujących w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej we Frydrychowie. Wg kierownictwa podstrefy jest to ok. 15tys. pojazdów rocznie. Obecne zatrudnienie to 1300 pracowników, którzy w większości dojeżdżają spoza gminy Kowalewo Pom. własnym transportem.

Zwróciłem się z kolejnym apelem do kierownictwa PSSE o poparcie dla naszych starań i pomoc w pozyskaniu tak ważnej dla nas inwestycji. Otrzymałem zapewnienie szybkiej wizyty w Kowalewie i pomoc w działaniach- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- nadal obwodnica to priorytetowa dla mnie inwestycja, której nie zrealizuję tylko z gminnych środków budżetowych.

wstrefieoobwodnicy_161117_01.jpg
 wstrefieoobwodnicy_161117_02.jpg
 wstrefieoobwodnicy_161117_03.jpg
 wstrefieoobwodnicy_161117_04.jpg
 wstrefieoobwodnicy_161117_05.jpg
 wstrefieoobwodnicy_161117_06.jpg
 wstrefieoobwodnicy_161117_07.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!