Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wycinka drzew w Wielkim Rychnowie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wycinka drzew w Wielkim Rychnowie Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
16.11.2017

herb_000_30_03_15.jpgW nawiązaniu do licznych wpisów na forum Gazety Pomorskiej, dotyczących wycinki drzew przy drodze gminnej w Wielkim Rychnowie, w imieniu Burmistrza Miasta dziękujemy za zainteresowanie i troskę o przydrożną przyrodę. Informujemy, że drzewa przeznaczone do wycinki zostały wskazane w związku z przebudową części drogi gminnej Borówno - Wielkie Rychnowo na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Uzyskanie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego na usunięcie drzew rosnących przy ww. drodze nie pociąga jednak za sobą konieczności wycinki wszystkich drzew. Stanowisko Burmistrza i pracowników tutejszego Urzędu jest takie, aby wycinane były tylko te drzewa, które rzeczywiście kolidują z przebiegiem drogi oraz robotami budowlanymi. Informujemy, że w ramach prowadzonej inwestycji ostatecznie zostanie usuniętych tylko 7 drzew po niezabudowanej stronie drogi, w tym 5 szt. w miejscu, gdzie droga jest najwęższa oraz 2 szt. w pobliżu przejazdu kolejowego. W ostatnim przypadku wynika to także z zaleceń Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Dodatkowo wyjaśniamy, że wszystkie projekty przebudowy dróg gminnych, w tym także dróg w Wielkim Rychnowie i Borównie są opracowywane zgodnie z możliwościami wynikającymi z szerokości pasa drogowego, stanowiącego własność Gminy Kowalewo Pomorskie. Minimalna szerokość dróg, jakie są obecnie budowane wynosi 3,5 m nawierzchni utwardzonej wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m każde, co łącznie stanowi 5,0 m. Dodatkowo, odtwarzane są rowy chłonno-odparowujące, o ile granice drogi na to pozwalają. W związku z powyższym informujemy, że drogi w Wielkim Rychnowie i Borównie są modernizowane na takich samych zasadach, jak pozostałe drogi gminne.

Z up. Burmistrza Miasta
Małgorzata Wegner
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!