Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim wyróżniona w ministerialnym konkursie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim wyróżniona w ministerialnym konkursie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.11.2017

swietlica_socjo_wyrozniona_221117_00.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Skarbnik Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia Karolina Kowalska odebrali z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wyróżnienie w konkursie za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2017. W tym samym czasie Prezes Stowarzyszenia, a jednocześnie kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zyta Szymańska wraz z załogą uczestniczyli w lokalnym spotkaniu pracowników społecznych.

Uroczystość miała miejsce 21 listopada br., w przypadającym Dniu Pracownika Socjalnego. Corocznie w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej nagrody te są wręczane za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej. W bieżącym roku zgłoszono ogółem 134 wnioski. Z woj. kujawsko- pomorskiego wpłynęło 10, z czego nagrodzono 3. Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 5 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 13 wyróżnień (6 indywidualnych i 7  zespołowych).

Wnioskodawca- włodarz Kowalewa jako przykład nowatorskiego rozwiązania zgłosił działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej. Otrzymała ona wyróżnienie zespołowe za innowacyjne działania adresowane do dzieci i młodzieży zmierzające do poprawy ich sytuacji życiowej, a także skuteczności pracy z ich rodzinami.

W tej wyjątkowej chwili i w tym wyjątkowym dniu dziękuję pracownikom socjalnym i członkom Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia za zaangażowanie w codzienne funkcjonowanie Świetlicy. Dziękuję za twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych. Gratuluję ministerialnego wyróżnienia. Życzę dalszych sukcesów w działalności zawodowej, a w życiu prywatnym wiele radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest placówką wsparcia dziennego. Obok zadań profilaktycznych i edukacyjnych, organizuje uroczystości, spotkania, kultywuje tradycje świąteczne, działa na rzecz integracji międzypokoleniowej. Uczestnikom zapewnia warunki do nauki, rozwoju  i zabawy, łagodzi niedostatki wychowawcze w rodzinie. Podopiecznymi Świetlicy są dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Świetlica rozwija w nich pasje i zainteresowania, promuje zdrowy styl życia, propaguje aktywne formy spędzania czasu wolnego, zachęca do udziału w akcjach społecznych i do ochrony środowiska. Podopieczni uczą się wrażliwości na drugiego człowieka, zachowań zgodnych z normami społecznymi, odpowiedzialności, samodzielności, nabywają praktyczne umiejętności, biorą udział w różnych zajęciach wykraczających poza podstawowy program realizowany w szkołach, mogą kompensować to czego nie otrzymują w szkołach i środowisku. Zdarza się, że dawni wychowankowie wracają jako wolontariusze. Placówka przystępuje do wielu konkursów i w ten sposób pozyskuje dodatkowe środki na swoją działalność.

 swietlica_socjo_wyrozniona_221117_02.jpg
 swietlica_socjo_wyrozniona_221117_03.jpg
swietlica_socjo_wyrozniona_221117_01.jpg
 swietlica_socjo_wyrozniona_221117_04.jpg
 swietlica_socjo_wyrozniona_221117_05.jpg
 swietlica_socjo_wyrozniona_221117_06.jpg
 swietlica_socjo_wyrozniona_221117_07.jpg
 swietlica_socjo_wyrozniona_221117_08.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!