Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.12.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Drukuj
Wpisał: Dyrektor MGOK- Barbara Niewidział   
05.12.2017

szopka23.pngMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim serdecznie zaprasza mieszkańców  do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

Cele  konkursu :

-pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek  z wprowadzeniem akcentów regionalnych

-rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych

Tematyka konkursu :

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Uwzględnić należy koniecznie elementy Bożego Narodzenia. Oceniane będzie nawiązanie do tradycji , architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność  oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Warunki konkursu :

Konkurs  otwarty - adresowany jest  do mieszkańców  miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonanie szopek z materiałów naturalnych: drewno, sznurki, len, rośliny itp.

Konstrukcja szopki musi być stabilna, wszelkie elementy powinny być przygotowane w taki sposób, aby nie przesuwały się.

Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby.

Wykonane prace należy składać do M-GOK w Kowalewie Pomorskim do dnia  14 grudnia 2017 roku (wszystkie prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy/.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wszystkie prace oceniać będzie powołana Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne

Finał konkursu połączonego z wystawą i koncertem kolęd odbędzie się  w dniu 17 grudnia 2017 roku  o godz. 15.00 w sali widowiskowej M-GOK.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!