Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Osiedla Jana Kochanowskiego podsumowuje i planuje

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Osiedla Jana Kochanowskiego podsumowuje i planuje Drukuj
Wpisał: Urząd Miejski Kowalewo   
29.11.2017

osiedlepodsumowuje_291117_00.jpgW dniu 28 listopada br. mieszkańcy Osiedla Jana Kochanowskiego spotkali się na tradycyjnym zebraniu sprawozdawczo-planistycznym. Na spotkanie zaprosili Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego.  

Podsumowując miniony rok przewodniczący Stanisław Kaznowski poinformował o wydarzeniach w jakich osiedle uczestniczyło oraz podziękował imiennie mieszkańcom za zaangażowanie się w sprawy porządkowe na osiedlu.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował mieszkance osiedla i jednocześnie Skarbnikowi Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia p. Karolinie Kowalskiej pozyskania środków w konkursie ogłoszonym przez Autostradę A1 sp. z o.o. Za kwotę 7tys. zł uprzątnięto zieleniec, ustawiono obrzeża krawężnikowe, ławeczkę i nasadzono krzewy.

W dyskusji mieszkańcy najwięcej miejsca poświęcili zaniedbanym terenom należącym do PKP, a wpływającym na wizerunek osiedla i bezpieczeństwo mieszkańców: bałagan, niebezpieczne gałęzie, niezabezpieczone włazy studzienkowe, itp. „Oberwało się też" osobom chodzącym skrajem jezdni pomimo zlokalizowanego obok chodnika oraz tym nie przestrzegającym znaków drogowych.

W bloku informacyjnym burmistrz zaapelował o zgłaszanie zmian w deklaracjach śmieciowych, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych obowiązujących na osiedlach (pieszy ma zawsze pierwszeństwo, a na skrzyżowaniu kierowca z prawej).

osiedlepodsumowuje_291117_01.jpg
 osiedlepodsumowuje_291117_02.jpg
 osiedlepodsumowuje_291117_03.jpg
 osiedlepodsumowuje_291117_04.jpg
 osiedlepodsumowuje_291117_05.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!