Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow V Forum Samorządowe Woj. Kujawsko- Pomorskiego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

V Forum Samorządowe Woj. Kujawsko- Pomorskiego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.11.2017
vforumsamorzadowe_291117_00.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski uczestniczył w dniu 28 listopada br. w V Forum Samorządowym. Tematami poruszonymi w gronie marszałka, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów były problemy dotyczące samorządy. Najważniejszym z nich była  praktyczna realizacja idei solidaryzmu samorządowego w obliczu klęsk żywiołowych i innych katastrof. Marszałek Piotr Całbecki zaprezentował sprawozdanie dotyczące skutków sierpniowej nawałnicy oraz pomocy poszkodowanym w wyniku tego kataklizmu.

Przedstawiono propozycje rozwiązań w zakresie ubezpieczenia samorządów lokalnych na wypadek zagrożeń i katastrof naturalnych. Była też mowa o roli regionalnego funduszu solidarności czyli Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris.

Ważnym tematem spotkania był także kształt Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia mieszkańców regionów Unii Europejskiej, w tym Kujawsko-Pomorskiego. Informację na ten temat przedstawił prof. Jacek Szlachta ze SGH w Warszawie.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat planowanych zmian w ordynacji wyborczej oraz w ustawach o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Informację o stanie prac nad nowymi przepisami przedstawił starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Przyjęto też wspólne stanowisko wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów oraz marszałka województwa i przewodniczącego sejmiku, w którym samorządowcy wnioskują o zmianę sposobu przedłożenia i przygotowania prac nad projektem zmian w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych poprzez odejście od trybu poselskiego oraz apelują o podjęcie szerokiej dyskusji na ten temat. (stanowisko tutaj)

W programie forum znalazła się także prezentacja planów utworzenia w regionie Centrum Kompetencji Cyfrowych, które będzie odpowiedzialne za koordynację i wdrażanie regionalnych projektów informatycznych, między innymi z zakresu e-administracji, e-kultury i e-zdrowia.

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­- powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.

vforumsamorzadowe_291117_01.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_02.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_03.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_04.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_05.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_06.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_07.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_08.jpg
 vforumsamorzadowe_291117_09.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!