Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zakończenie realizacji zadania Młodzi bez alkoholu VII"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zakończenie realizacji zadania Młodzi bez alkoholu VII" Drukuj
Wpisał: Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej   
30.11.2017

indeks_logo.jpgŚwietlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, zakończyła realizację zadania pn. „Młodzi bez alkoholu VII". Dofinansowanie na siódmą edycję programu, w kwocie 4.500,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr 3/2017 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.

Realizacja przedsięwzięcia będącego kontynuacją dotychczasowych działań profilaktycznych, przypadła na okres od 01.05.2017r. do 30.11.2017r., z przerwą od lipca do września.

Zadanie, którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodego pokolenia, poprzez wyposażanie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat używek, skutków ich zażywania oraz w umiejętność dokonywania właściwych wyborów, obejmowało cykl spotkań z terapeutą uzależnień, warsztaty profilaktyczne z realizatorami profilaktyki z Towarzystwa „Powrót z U" w Toruniu. Celem wzmacniania więzi rodzinnych i funkcji rodzicielskich, w powyższe działania zostali włączeni również rodzice, uczestnicząc w weekendowym treningu umiejętności wychowawczych z elementami Programu Wzmacniania Rodziny. Poza tym, młodzież ze Świetlicy wzięła udział w „happeningu" negującym używki, w ramach zajęć plastycznych projektowała ulotki profilaktyczne, a także próbowała swych sił w tworzeniu „komiksu profilaktycznego". Jako alternatywę dla używek i wszelkich zachowań ryzykownych, zaproponowano tym razem młodym adresatom zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty kulinarne z zakresu zdrowego odżywiania, a także Zumbę. Zwieńczeniem tegorocznego zadania, był spektakl profilaktyczny pt. „Alicja w Krainie Wagarów" w wykonaniu grupy Pomarańczowy Cylinder, który miał miejsce 27 listopada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. W spektaklu poruszającym tematykę negatywnych skutków przesadnego używania komputera i telewizora, palenia tytoniu, pozytywnych wartości płynących z chodzenia do przedszkola i szkoły wzięli udział nie tylko wychowankowie Świetlicy, ich rodzice i rodzeństwo, ale także uczniowie szkół podstawowych, pedagodzy i przedszkolaki z terenu gminy. 

Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim widzom biorącym udział w spektaklu, a także Panu Andrzejowi Grabowskiemu - Burmistrzowi Miasta oraz Pani Barbarze Niewidział - Dyrektor M-GOK za udostępnienie sali widowiskowej, jak również członkom Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia za współpracę i wsparcie przy realizacji zadania.
sweotlica_socjoterapeutyczna_30_11_2017.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!