Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Strefa płatnego parkowania w kubaturze rynku? Możliwe.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Strefa płatnego parkowania w kubaturze rynku? Możliwe. Drukuj
Wpisał: Donata Pilarska-Mądry   
01.12.2017

ankieta-strefa-platnego-parkowania-00_011217.jpgSzanowni Państwo

Z docierających coraz częściej do mnie informacji wynika, że ciągły brak miejsc do parkowania w kubaturze rynku Pl. 700-lecia jest dla mieszkańców naszej Gminy poważnym problemem.

Pragnę przypomnieć, że w przeszłości wielokrotnie w celu rozwiązania tego problemu ukazywało się dużo artykułów, monitów, zachęcających zarówno właścicieli lokali handlowych, ich pracowników, jak i mieszkańców do korzystania z wielu innych miejsc parkingowych znajdujących się na terenie naszego miasta. Jednakże nie dały one większych efektów - problem nadal pozostał.

Istniejąca sytuacja jest niezrozumiała, zapewne wielu z nas porusza się po ulicach Kowalewa Pomorskiego /i nie tylko/ samochodem więc nie trzeba nikomu wyjaśniać, dlaczego problem jest poważny i uciążliwy. Pozostawianie pojazdów na parkingu na kilkanaście godzin uniemożliwia klientom zaparkowanie aut, a tym samym dokonywanie zakupów czy też załatwienie innych spraw. Warto zwrócić uwagę, że brak miejsc parkingowych w obrębie rynku może także skutkować zniechęceniem potencjalnych klientów. Chciałbym zauważyć, że obecnie wiele miast coraz częściej ogranicza dostęp pojazdów do zatłoczonych centrów miast.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie do wyrażenia swojej opinii co do sposobu rozwiązania wyżej opisanego problemu. Wyniki wyrażonej opinii przez mieszkańców zostaną przedstawione Komisjom Rady Miejskiej celem podjęcia dalszych czynności w tej sprawie.

Ankietę mogą wypełnić wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie w terminie do 31 grudnia 2017 roku. Wyniki będą ważne bez względu na ilość osób w niej uczestniczących. Ankieta jest dostępna w formie:

Druki ankiety będą dostępne również w:

  • sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1,

  • Biurze Rady Miejskiej ul. Św. Mikołaja 5,

  • u sołtysów.

Wypełnioną ankietę będzie można przekazywać w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. :

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1 - Sekretariat,

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@kowalewopomorskie.pl /forma elektroniczna polega na tym, że osoba ma możliwość wysłania e-maila z załączoną wypełnioną ankietą pobraną ze strony UM/,

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie /w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego/.

Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestniczenia w wyrażeniu swojej opinii poprzez wypełnienie ankiety.

Dziękuję.

Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski

 

 

Załącznik:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!