Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Uczestniczyliśmy w programie ,,Klub 2017

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Uczestniczyliśmy w programie ,,Klub 2017 Drukuj
Wpisał: Jolanta Zarembska   
19.12.2017
Uss_tustystyka_sport_2018.jpgczniowski Klub Sportowy  ,,Orlik " uczestniczył w programie ,,Klub" 2017  ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

Celem  głównym programu było: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i klubu i gminy, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego na terenie gminy uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nim, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 

Aby spełnić  powyższe  cele  trenerzy i instruktorzy UKS ,,Orlik" prowadzili zajęcia sportowe. W zorganizowanych zajęciach wzięło  udział 82 uczestników. Zajęcia odbywały się  regularnie od września do końca listopada w trzech sekcjach: piłki ręcznej, piłki nożnej  i szachów.    Ponadto w okresie  wakacyjnym dziewczęta z sekcji piłki ręcznej  przygotowywały się  do udziału  i brały udział w Mazurskim Festiwalu Piłki Ręcznej w Giżycku . Dzieci z sekcji szachowej w lipcu  przygotowywały się  i  wzięły udział w XXIV Turnieju Szachowym w Kowalewie Pomorskim. Dla sprawdzenia i podwyższenia poziomu sportowego zawodnicy  brali udział w różnego rodzaju turniejach o szczeblu regionalnym i ogólnopolskim: Turniej Piłki Ręcznej w  Brodnicy, Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej w Bydgoszczy,   Andrzejkowy  Turniej Piłki  Nożnej w Golubiu-Dobrzyniu, Halowy Turniej Piłki  Nożnej  klas V w Golubiu-Dobrzyniu, Mikołajkowy Turniej Szachowy w Brodnicy, Mistrzostwa powiatu Rypińskiego w Szachach oraz comiesięcznych Turniejach o Puchar Dyrektora OPP w Toruniu,

Zajęcia prowadzili trenerzy z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi licznymi sukcesami . Zajęcia sportowe były prowadzone na pełnowymiarowej hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, sali  gimnastycznej i klasach lekcyjnych  Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim , a także na boisku Orlik.

Ze środków finansowych programu został zakupiony również sprzęt szachowy  i stroje  sportowe dla drużyny piłkarek ręcznych i piłkarzy nożnych. Zakup dodatkowego sprzętu i strojów  pomógł  podnieść poziom sportowy i wizerunek zawodników.  Przeprowadzone zostały również testy sprawnościowe wszystkich zawodników, wyniki testów zostały wprowadzone do platformy Narodowej Bazy Talentów. Program spełnił swoje cele uczestnicy zajęć sportowych nabyli wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.  Program wsparł nasze działania w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży , a także przyczynił się do wzrostu poziomu sportowego naszych zawodników. Pomógł  w  rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków i wzmocnił działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju niekorzystnym zjawiskom społecznym (agresja, przemoc). Dzieci poprzez sport i rywalizację kształtowały prawidłowe cechy charakteru i zachowanie fair play.

szkola_zawowdy_sport_2018.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!